พิมพ์  |  ปิด

DS-620

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เมื่อฉันกดปุ่ม "Scan" จากซอฟแวร์สแกนของฉัน มีข้อความแสดงความผิดพลาด: "Please install scanner" หรือ "The scan was aborted because the scanner is not powered on or not connected properly"

ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถตรวจพบเครื่องสแกนเนอร์ได้  
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 

  1. ตรวจสอบเครื่องสแกนเนอร์ของคุณถูกเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  2. ตรวจสอบสายไมโคร USB ทำงานปกติ ไม่หักหรือหลุดลุ่ย

หากยังมีข้อความเดิมปรากฏอยู่หลังจากที่ตรวจสอบสายไมโคร USB ถูกเชื่อมต่อปกติแล้ว ให้ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ใหม่จากแผ่นดีวีดี-รอม

พิมพ์  |  ปิด