พิมพ์  |  ปิด

DS-620

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฝาครอบของช่องป้อนเอกสารด้วยมือเปิดอยู่

ฝาครอบด้านบนสุดของเครื่องสแกนเนอร์คุณเปิดอยู่เมื่อเริ่มการสแกน

ปิดฝาครอบด้านบนลงและเริ่มการสแกนใหม่อีกครั้ง

พิมพ์  |  ปิด