พิมพ์  |  ปิด

DCP-L5600DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

AirPrint คืออะไร?

image

AirPrint คือเทคโนโลยีแบบไร้สายที่ให้คุณพิมพ์จากอุปกรณ์ iPhone  iPod touch  iPad หรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆของคุณ เทคโนโลยีนี้ทำให้คุณพิมพ์อีเมล รูปภาพ เว็บเพจ และเอกสารอื่นๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์

 

     

AirPrint ยังทำให้คุณสามารถสแกนเอกสารจากคอมพิวเตอร์ Macintosh ของคุณโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์ (มีให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ OS X v10.9 หรือใหม่กว่า)
 

image

  1. คำสั่งสแกน (Scan request)
      
  2. เอกสารที่ถูกสแกน (Scanned documents)
     

การตั้งค่าเครือข่าย

 

ในการใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย อ้างอิงจาก Quick Setup Guide (คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย)  Quick Setup Guide (คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย) ล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากหมวด Manuals (คู่มือ) ในเว็บไซต์นี้

คลิกที่นี่เพิ่อไปยังหมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือเวอร์ชั่นล่าสุด

ในการกำหนดค่า iPhone  iPod touch  iPad หรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆของคุณสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

การพิมพ์หรือการสแกนโดยใช้ AirPrint

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่น AirPrint อ้างอิงข้อมูลจาก AirPrint Guide (คำแนะนำการใช้งาน AirPrint) ล่าสุด

AirPrint Guide (คำแนะนำการใช้งาน AirPrint) ล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากหมวด Manuals (คู่มือ) ในเว็บไซต์นี้

คลิกที่นี่เพิ่อไปยังหมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือเวอร์ชั่นล่าสุด

พิมพ์  |  ปิด