พิมพ์  |  ปิด

DCP-9042CDN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เอกสารที่ฉันสแกนในอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของฉันไม่ถูกแสดงในรายการเอกสารของแอพพลิเคชั่น Brother Image Viewer

โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้

จุดที่ 1
หากคุณสแกนเอกสารโดยใช้แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan ควรเป็นเวอร์ชั่น 1.07 หรือใหม่กว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด อัพเดทแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือ Android™ และทดสอบสแกนอีกครั้ง

จุดที่ 2
คุณได้สแกนเอกสารโดยใช้เครื่องบราเดอร์หรือไม่ Brother Image Viewer จะให้คุณดูและแก้ไขเอกสารที่ถูกสแกนโดยเครื่องบราเดอร์เท่านั้น รูปแบบไฟล์ที่ Brother Image Viewer รองรับคือ JPEG และ PDF *1
*1: ไม่รองรับรูปแบบไฟล์ Secure PDF, signed PDF และ PDF/A 
 

จุดที่ 3
ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากส่วนบันทึกข้อมูลที่ข้อมูลการสแกนถูกบันทึกไว้ได้

 

  • หากสาย USB ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ถอดสาย USB ออก
  • หากการ์ด SD ถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ถอดการ์ด SD และติดตั้งการ์ด SD เข้ากับอุปกรณ์มือถืออีกครั้ง

 

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ปิดอุปกรณ์มือถือ Android™ และเปิดใหม่อีกครั้ง

 

พิมพ์  |  ปิด