พิมพ์  |  ปิด

ADS-2100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Unusable Device (อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้)

อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ถูกเชื่อมต่อเข้ากับช่องพอร์ต USB

 

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขข้อความผิดพลาด

 

  1. ถอดอุปกรณ์ดังกล่าวออก

  2. ปิดเปิดตัวเครื่องใหม่โดยการถอดสายของตัวเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า (เต้าเสียบไฟฟ้า) จากนั้นเสียบสายของตัวเครื่องกลับเข้ามาอีกครั้ง
พิมพ์  |  ปิด