Utskrift  |  Stäng

HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Skicka ett e-postmeddelande med användarautentisering

Din Brother-maskin stöder metoden SMTP-AUTH för att skicka e-postmeddelanden via en e-postserver som kräver användarautentisering. Denna metod förhindrar otillåtna användare från att nå e-postservern.

Du kan använda SMTP-AUTH-metoden för e-postavisering och e-postrapporter (tillgänglig för vissa modeller).

Vi rekommenderar att du använder webbaserad hantering för att konfigurera SMTP-autentisering.

Inställningar för e-postserver

Du måste konfigurera maskinens SMTP-autentiseringsmetod så att den överensstämmer med den metod som används för e-postservern. Din nätverksadministratör eller Internetleverantör (ISP) kan ge dig detaljer om inställningarna för e-postservern.

För att aktivera SMTP serverautentisering måste du i Webbaserad hantering, skärmen SMTP, under Server Authentication Method (Serverns autentiseringsmetod), Du måste välja SMTP-AUTH.
Utskrift  |  Stäng