Utskrift  |  Stäng

PT-H300

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Tejpen har fastnat eller fastnat i skrivaren.

Följ stegen nedan för att ta bort den tejp som fastnat försiktigt så att du inte skadar skrivaren.

 

 1. Dra kassettbandskassetten rakt upp från kassettfacket.
  En del extra långa band kan komma ut från bandkassetten.
  Dra upp kassettbandskassetten

 2. Dra försiktigt ut den fastklämda tejpen från skrivaren.
  Ta bort den tejp som fastnat

  Om du drar ut för mycket tejp ska du bara klippa av tejpen med en sax när färgbandet inte har lossnat. Kontrollera att änden av tejpen matas under kassetthållaren och sätt sedan tillbaka kassetten.

  Kassettband 1. Slut på tejp
  2. Kassettstyrning

 
Kontrollera följande för att förhindra att tejpen fastnar i skrivaren.

 

 • Använd inte den bandkassett där änden av tejpen sitter från kassettstyrningen.
  Kontrollera att änden av tejpen matas under kassettstyrningen enligt nedan.
  Kassettband 1. Slut på tejp
  2. Kassettstyrning
 • Se till att kassettkassettens undersida är helt i kontakt med fackets botten.
  Om tejpen inte installeras på rätt sätt kan de övre och nedre lagren på den laminerade tejpen hamna snett eller så kan bandet fastna.
  Installera kassettband

  1. Slut på tejp

  2. Kassettutmatningsfack

 • Se till att du använder kassettbandet utan att färgbandet sitter för löst.
  Om bläckbandet är slack vrider du spolen enligt bilden nedan för att få bort slack.
  Spole 1. Spole
 • Blockera inte kassettfacket under utskrift.

 • Skär inte av tejpen under utskrift.
Utskrift  |  Stäng