Utskrift  |  Stäng

PT-H300

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Hur rensar jag skärmen?

Så här tar du bort ett tecken i taget:

Om du vill ta bort ett tecken från en befintlig textrad flyttar du markören till tecknet till höger om den position du vill börja ta bort text och trycker sedan på Backsteg -knappen.
Tecknet till vänster om markören tas bort varje gång du trycker på backstegstangenten .

 

 

Så här tar du bort all text på en gång:

 

  1. Tryck på knappen Rensa .
    Alternativen för Rensa visas.
  2. Använd upp - eller nedpilen och välj ”endast text” om du vill ta bort all text samtidigt som du behåller de aktuella formatinställningarna, eller välj ”Text och format” om du vill ta bort alla text- och formatinställningar.
    * Tryck på Escape -knappen för att återgå till textinmatningsskärmen, utan att radera (eller rensa) text eller format.
  3. Tryck på OK eller Enter .
Utskrift  |  Stäng