Utskrift  |  Stäng

PT-D800W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Vilka typer av bildformat kan infogas och skrivas ut? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

De bildformat som kan infogas listas nedan:

Filtyp
Tillägg
Microsoft Windows Bitmap File Format
.BMP
Device-Independent Bitmap
.DIB
Icon File Format
.ICO
Tag Image File Format
.TIF
JPEG File Interchange Format
.JPG, .JPEG
Graphics Interchange Format
.GIF
Windows Meta File Format
.WMF
Enhanced Meta File Format
.EMF
Portable Network Graphics
.PNG

 

 

[Proceduren för att infoga en bild]

 

  1. Klicka på [Infoga] - [Bild] - [Från fil...].
  2. Flytta till mappen där målfilen är sparad i.
  3. Dubbelklicka på målfilen.

 

Utskrift  |  Stäng