Udskriv  |  Luk

FAX-T106

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Når nogen forsøger at lægge en besked, hører de kun nogle underlige lyde eller nogle høje hyletoner. Hvorfor sker dette?

Problemet er at maskinens modtagetilstand er indstillet til F/T i stedet for Besked Manager. I F/T tilstand er det ikke muligt at indspille en besked. Du skal indstille Besked Manager på følgende måde:

 


<TRIN1> Sådan indstilles Besked Manager:

 1. Slå Besked Manager TIL.
 2. Slå Faxvideresendelse/Faxlager TIL.
 3. Optag Besked Managers udgående besked (TAD BESKED).
 4. Aktivér Besked Manager (TAD) tilstand Mode ved at trykke på tasten Digital TAD på maskinens kontrolpanel.

<TRIN2> Indstil Talelager:

 1. Tryk på tasten Menu/Set på maskinens kontrolpanel.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge INDSTIL TAD,  derefter TALELAGER.
 3. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge TIL og tryk på Menu/Set. Hvis du vil gemme talebeskeder på en ekstern telefonsvarer, skal du vælge EXT.
 4. Tryk på Menu/Set.
 5. Tryk Stop/Exit.

<TRIN3> Indstil Faxvideresend/Faxlager:

 • Faxvideresendelse
  Når du vælger FAXVIDERESENDELSE, gemmer maskinen de modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Faxmaskinen vil derefter kalde dét nummer op, du har programmeret ind i den, og videresende faxmeddelelsen.

 • Faxlager
  Hvis du vælger FAXLAGER, vil din maskine gemme de modtagne faxmeddelelsen i hukommelsen. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge

 • FRA
  Indkommende faxmeddelelser gemmes ikke i hukommelsen, men bliver i stedet udskrevet på papir.

 1. Tryk på tasten Menu/Set på maskinens kontrolpanel.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge INDSTIL TAD, derefter FAXVIDERESS/GEM.
 3. Tryk på Menu/Set.
 4. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge FAXVIDERESEND, FAX LAGER eller FRA efter behov.
 5. Tryk på Menu/Set.
 6. Tryk Stop/Exit.

<TRIN4> Indspil Besked Managers udgående besked (TAD MEDDELELSE):

Indspilning af den udgående meddelelse i Message Manager (TAD BESKED) er det andet trin, du skal udføre, før du kan slå Message Manager til. Sørg for, at din OGM (udgående meddelelse) er mindre end 20 sekunder lang.

 1. Tryk på tasten Menu/Set på maskinens kontrolpanel.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge INDSTIL TAD,  derefter UDG BESKED. Displayet giver dig besked på at vælge en udgående meddelelse
 3. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge TAD MEDDELELSE.

Dette er den eneste indstilling, du kan vælge, hvis du vil slå Message Manager til.


 1. Tryk på Menu/Set.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge OPTAG BSK. Tryk på Menu/Set.
 3. Løft røret for at indspille en meddelelse.

  F.eks.: Goddag. Vi kan ikke modtage Deres opkald på nuværende tidspunkt. Vær venlig at lægge en besked efter tonen. Hvis du vil sende en faxmeddelelse, skal du trykke 5 1, vente på faxtoner og derefter trykke på knappen Start på faxmaskinen.

 4. Tryk Stop/Exit og læg røret på.  Besked Manager afspiller din udgående besked.

 5. Press Stop/Exit.

<TRIN4> Aktivere Message Manager-tilstand:

Tryk på tasten Digital TAD og hold den nede, indtil den lyser, og displayet viser TAD:MSG MGR. Når lampen er slukket, er Besked Manager slået fra.

Udskriv  |  Luk