Udskriv  |  Luk

DCP-8085DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Fejlmeddelelsen "Ingen understøttede enheder fundet" vises på Brother iPrint&Scan-skærmen (mobil enhed).

Denne fejlmeddelelse vises, når Brother iPrint&Scan-programmet ikke kan registrere din Brother-maskine. Se følgende trin for at løse dette problem.
 

 1. Bekræft indstillingerne for din mobile enhed.
 2. Brother-maskinen er tilsluttet netværket.
 3. Bekræft indstillingerne og forbindelsen for det trådløse accesspoint/routeren.
 4. Trin 1 til 3 er blevet bekræftet, men har ikke løst problemet.

 

Trin 1: Bekræft indstillingerne for din mobile enhed.

 • Er flytilstand slået fra?
  Når flytilstand er slået til, vises et flysymbol flysymbol i statuslinjen øverst på skærmen og ingen trådløs forbindelse (f.eks. Wi-Fi)-signaler udsendes fra din mobile enhed. Derfor skal flytilstand slås fra.
   
 • Er indstillingerne for Wi-Fi-forbindelse SLÅET TIL?
  Brother iPrint&Scan-programmet kan ikke bruges på et mobildatanetværk (4G/3G/E/LTE). Din mobile enhed skal være tilsluttet dit trådløse netværk. Slå derfor Wi-Fi TIL.

 

Trin 2: Brother-maskinen er tilsluttet netværket.

 • Sluk for Brother-maskinen. Vent nogle få sekunder, og tænd derefter igen.

  Vent mindst tre minutter, indtil maskinen er tilsluttet netværket. Start derefter Brother iPrint&Scan-programmet.
   
 • Er din Brother-maskine konfigureret til et netværk?

  Hvis din maskine er direkte tilsluttet til en pc med et USB-kabel, skal du slutte den til et kablet eller trådløst netværk. Du kan finde oplysninger om, hvordan du slutter din Brother-maskine til et netværk, i Hurtig installationsvejledning. Den nyeste Hurtig installationsvejledning findes i afsnittet Manualer på dette websted.
   
 • Er din Brother-maskine tilsluttet det samme netværk, som den mobile enhed er tilsluttet?

  Hvis din Brother-maskine er tilsluttet et Wi-Fi-netværk (SSID), skal du kontrollere, at mobilenheden og din Brother-maskine er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk (SSID).
  Se følgende trin for at bekræfte forbindelsen til det samme Wi-Fi-netværk (SSID).
   
  Bekræft Brother-maskinens netværk
  1. Udskriv netværkskonfigurationsrapporten.
   Klik her for at se, hvordan du udskriver rapporten Netværkskonfiguration.
    

   Rapporten over netværkskonfiguration viser den aktuelle netværkskonfiguration, herunder indstillingerne for netværksprint-serveren (SSID, IP-adresse osv.).

    
  2. Find netværksnavnet "<NAME (SSID)>" (SSID: Service Set ID (Servicesæt-id)) i Network Configuration Report (liste) (Netværkskonfigurationsrapport). Din Brother-maskine er tilsluttet dette SSID-navn.

   

  Bekræft den mobile enheds netværk
  1. Tryk på ikonet Indstillinger, og bekræft, at Wi-Fi-indstillingen ER SLÅET til.
  2. Tryk på Wi-Fi, og bekræft, at SSID'et er det samme navn, som din Brother-maskine er tilsluttet. Hvis ikke, skal du vælge det SSID, som Brother-maskinen er tilsluttet til.

 

Trin 3: Bekræft indstillingerne og forbindelsen for det trådløse accesspoint/routeren.

 • Er der flere trådløse accesspoint/routere mellem din mobile enhed og Brother-maskinen?

  Hvis din mobile enhed og Brother-maskinen er tilsluttet forskellige trådløse accesspoints/routere, kan den mobile enhed muligvis ikke finde Brother-maskinen, afhængigt af konfigurationen af det trådløse accesspoint/routeren.

  <eksempel på forkert forbindelse>
   
  eksempel på forkert forbindelse
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Trådløst accesspoint/router (routerfunktion indstillet TIL)
  Hvis det trådløse accesspoint/routeren er tilsluttet routeren, skal du følge nedenstående eksempel for at ændre forbindelsen.


  <Korriger forbindelseseksempel1>
  Tilslut din Brother-maskine til det samme accesspoint/den router, som den mobile enhed er tilsluttet.
   
  ret forbindelseseksempel1
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Trådløst accesspoint/router (routerfunktion indstillet TIL)

   

  <korrekt forbindelseseksempel2>
  slå accesspoints/routerens routerfunktion fra (f.eks. DHCP), hvor du er tilsluttet.
  Se brugervejledningen til accesspointet/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du slukker for routerfunktionen.
   
  ret forbindelseseksempel2
  • (A) Internet
  • (B) router
  • (C) Trådløst accesspoint/router (routerfunktion deaktiveret )

   

 • Blokerer sikkerhedsfunktionerne for det trådløse accesspoint/routeren forbindelsen?

  Hvis funktionen til at forhindre kommunikation mellem enheder, der er tilsluttet, f.eks. MAC-adressefiltrering og "Privacy Separator"/"Network isolation", er indstillet til at køre, vil den mobile enhed ikke kunne finde Brother-maskinen. Hvis disse funktioner kører, skal du midlertidigt slå indstillingerne fra .

  Hvis du ikke kender sikkerhedsfunktionens konfiguration, skal du kontakte producenten af det trådløse accesspoint/routeren eller spørge din netværksadministrator.
   

Trin 4: Trin 1 til 3 er blevet bekræftet, men har ikke løst problemet.

Hvis du har en pc, skal du slutte den til netværket og kontrollere, om der kan udskrives til Brother-maskinen fra den.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter din pc til netværket, i Hurtig installationsvejledning. Den nyeste Hurtiginstallationsvejledning findes i afsnittet Manualer på dette websted.

Hvis din pc er tilsluttet det samme netværk som din Brother-maskine og mobilenhed, skal du kontrollere forbindelsen ved at udskrive fra din pc til din Brother-maskine. Hvis du ikke kan udskrive fra din pc, skal du se nedenfor for at løse problemet.

(Til kabelbaserede netværk)

> Klik her for at se, hvordan du løser problemet, kan ikke udskrive på min Brother-maskine på et kabelbaseret netværk (Windows/macOS).

 

(Til trådløse netværk)

> Klik her for at se, hvordan du løser problemet, kan ikke udskrive på min Brother-maskine på et trådløst netværk (Windows).

> Klik her for at se, hvordan du løser problemet, kan ikke udskrive på min Brother-maskine over et trådløst netværk (Mac).

Hvis du kan udskrive fra din pc, skal du afinstallere og geninstallere appen Brother iPrint&Scan fra Google Play eller Apples App Store.

Se nedenstående link for at se de understøttede modeller og tilsvarende funktioner.
> Klik her for at se de understøttede modeller og tilsvarende funktioner.
Brother iPrint&Scan-app'en er ikke tilgængelig for de modeller, der ikke er angivet ovenfor.

Udskriv  |  Luk