Udskriv  |  Luk

DCP-315CN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Hvorledes udskifter jeg blækpatronerne?

Udskift blækpatronerne ved at følge nedenstående vejledning.


 1. Åben scannerlåget ved at løfte det i højre side indtil det låser sikkert i åben position.
 1. Træk blækpatronen mod dig selv og fjern blækpatronen for den farve der vises på LCD skærmen.
 1. Åben pakken med den nye blækpatron for den farve der er anført på LCDdisplay.     
 2. Fjern blækpatronens beskyttelseslåg. Fjern forsigtigt dette i retning væk fra dig selv. 

 • For at forebygge pletter af blæk på hænder og tøj, skal beskyttelseslåget fjernes med varsomhed. 
 • Det vil ikke beskadige blækpatronen, hvis beskyttelseslåget går af når du åbner pakningen.

Berør IKKE  det område der er vis på ovenstående illustration. 


 1. Hver farve har sin egen præcise position. Hold blækpatronen oprejst når du indsætter den i holderen. Tryk blækpatronen ned indtil krogen låser ind over blækpatronen. Tryk krogen fremad for at sikre at den går  ind over blækpatronen.

For at opnå den bedste printkvalitet.  anvend denne instruktion når du isætter blækpatroner.  

 1. Hold blækpatronen oprejst når du indsætter den i holderen..
 2. Tryk blækpatronen ned intil krogen går ind over blækpatronen og sikre denne som vist på illustrationen.

 

 


 1. Efter at blækpatronen er installeret, løftes scannerlåget for at frigøre låsen. Skub forsigtigt scannerlågstøtten nedad og luk scannerlåget.
 1. LCD vil vise:
  Udskiftede du (farve)? 1.Ja  2.Nej
  VÆR SIKKER PÅ at du vælger 1 JA. Hvis 1 JA ikke bliver valgt for den blækpatron du skiftede, BLÆK TOM vil blive vist igen.  

MFC vil begynde at rense  omkring 3 minutter for hver blækpatron der er blevet skiftet. LCD vil vise Rensning og Vent venligst. Mår maskine er har afsluttet rense processen, returnerer LCD til stanby mode og viser (dato og  tid).

Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle dem med vand og søge læge, om nødvendigt.

Udskriv  |  Luk