Tisk  |  Zavřít

HL-7050N

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

V prostředí Windows Server 2003, mám problém s ovladačem Brother. Nemohu tisknout ani skenovat. Jak mám postupovat?

Pokud se pokusíte nainstalovat ovladače z disku CD-ROM Brother do prostředí Windows Server 2003, zobrazí se vám během procesu instalace aplikace PaperPort chyba a nebudete moci ovladače z disku CD nainstalovat. V závislosti na modelu však existuje způsob, jak stáhnout správné ovladače z webových stránek společnosti Brother určené pouze pro tisk.

 

V současné době software/ovladače Brother nepodporují v prostředí Windows Serve 2003 skenování, aplikaci PaperPort ani faxování přes počítač. V závislosti na vašem zařízení je podporován pouze tisk, a to jednou ze tří metod:

 

 

Použití ovladače pro Windows XP a programu Brother Patch

 

Nejprve klikněte sem, abyste zjistili, zda váš model umožňuje použití této metody. Tuto metodu můžete použít, pokud není k dispozici vestavěný ovladač Windows Server 2003 pro vaše zařízení Brother a nechcete použít alternativní ovladač. Vestavěný ovladač je ovladač, který je dodáván v rámci standardního operačního systému.

 

Systém Windows Server 2003 je částečně kompatibilní s ovladači Windows XP, díky čemuž je možné instalovat ovladač pro Windows XP na počítač se systémem Windows Server 2003. Pro instalaci ovladače pro Windows XP navštivte sekci webových stránek „Ke stažení“ a postupujte podle poskytnutých pokynů.

 

Po instalaci ovladače pro Windows XP bude třeba spustit soubor programu Brother Patch.

 

Spuštění souboru záplaty pro umožnění tisku pomocí ovladače pro Windows XP

Pokud váš model umožňuje toto řešení, postupujte následujícími kroky:

 1. Vytvořte na ploše dočasný adresář k uložení staženého samorozbalovacího souboru.

   

  1. Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na ploše, klikněte na položku NOVÝ a potom na položku SLOŽKA. Na ploše se zobrazí složka s názvem „Nová složka“.
    
  2. Klikněte na složku pravým tlačítkem, vyberte položku PŘEJMENOVAT a napište BROTHER.
 2. Pro zahájení stahování opravného souboru - brxppatc(.exe), klikněte na tento odkaz.
 3. Pokud přijímáte licenční smlouvu Brother, klikněte na tlačítko „I Accept“. Zobrazí se okno „Stažení souboru“.
 4. Klepněte na tlačítko ULOŽIT. Zobrazí se okno „Uložit jako“.
 5. Vyberte možnost „Plocha“, dvojklikněte na složku „Brother“ a potom klikněte na tlačítko „Uložit“. Tím bude zahájeno stahování opravného souboru.
 6. Jakmile je stahování dokončeno, buď okno stahování zmizí, nebo se objeví zpráva „Stahování dokončeno“. Pokud se zobrazí zpráva „Stahování dokončeno“, klikněte na tlačítko Zavřít.
 7. Pokud je okno s licenční smlouvou stále otevřené, klikněte v červeném rámečku v pravém horním rohu pro zavření okna na „X“.
 8. Na ploše dvojklikněte na složku „Brother“ a vyhledejte spustitelný soubor s názvem „brxppatc“ (na konci názvu může být zobrazena přípona .exe).
 9. Pro rozbalení, dvojklikněte na soubor „brxppatc(.exe)“. Zobrazí se okno „Zip Self-Decompression.
 10. Ponechejte název souboru tak, jak je, a klikněte na tlačítko DECOMPRESS (X). Zobrazí se zpráva „The decompression process was successful“.
 11. Klikněte na tlačítko „OK“. Uvnitř složky „Brother“ vyhledejte soubor s názvem „setup(.exe)“.
 12. Dvojklikněte na soubor „Setup(.exe)“. Objeví se zpráva „The installation has been successfully completed“.
 13. Klikněte na tlačítko „OK“.

Instalace opravného souboru je dokončena a nyní můžete v systému Windows Server 2003 na zařízení Brother tisknout.

 

Použití vestavěného ovladače Windows Server 2003 jako alternativy pro tisk k ovladači pro Windows XP

 

Nejprve klikněte sem, abyste zjistili, zda má vaše zařízení Brother vestavěný ovladač pro Windows Server 2003. Pokud má váš výrobek Brother vestavěný ovladač, doporučujeme použít tuto metodu.

 

Vestavěný ovladač je ovladač, který je dodáván v rámci standardního operačního systému. Po připojení výrobku Brother k systému Windows Server 2003 operační systém detekuje název modelu a zjistí, jestli je odpovídající ovladač součástí operačního systému nebo se nachází na webových stránkách společnosti Microsoft. Pokud operační systém ovladač nalezne, provede jeho instalaci.

Pro využití vestavěného ovladače Windows Server 2003 postupujte následujícím způsobem:

 

Pro uživatele s paralelním/USB připojením:

 

Zkontrolujte, zda je zařízení Brother vypnuté. Použitím odpovídajícího kabelového připojení (USB nebo paralelní) připojte zařízení Brother k vašemu počítači s Windows Server 2003. Poté zapněte zařízení Brother. Na hlavním panelu by se mělo zobrazit automaticky otevřené okno s informací, že systém Windows Server 2003 rozpoznal nové zařízení.

 
 1. Windows Server 2003 nyní zjistí, který ovladač je vhodný pro instalaci. Při této činnosti se automaticky otevřené okno může změnit.

   
 2. Odpovídající ovladač zařízení bude nyní nainstalován na Windows Server 2003. Po dokončení instalace uvidíte následující:

   
 3. Instalace byla dokončena.

Nyní můžete v systému Windows Server 2003 na zařízení Brother tisknout.

 

Pro uživatele s připojením TCP/IP:

 

Nainstalujte ovladač pomocí „Průvodce přidáním tiskárny“ podle pokynů na obrazovce. Pokyny jsou zobrazeny níže:

 

 1. Klikněte na položky Start => Tiskárny a faxy => Přidat tiskárnu.
 2. Klikněte na tlačítko „Další“.
 3. Vyberte možnost „Místní tiskárna“, zrušte zaškrtnutí pole „Automaticky rozpoznat a nainstalovat tiskárnu typu Plug and Play“ a klikněte na tlačítko „Další“.
 4. Klikněte znovu na tlačítko „Další“.
 5. Jako výrobce vyberte možnost „Brother“ a vyberte ze seznamu model. Potom klikněte na tlačítko „Další“.
 6. Do pole „Název tiskárny:“, zadejte název zařízení a potom klikněte na tlačítko „Další“.
 7. Klikněte znovu na tlačítko „Další“.
 8. Pro dokončení testovacího tisku vyberte možnost „Ano“ a pak klikněte na tlačítko „Další“.
 9. Klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Nyní můžete v systému Windows Server 2003 na zařízení Brother tisknout.

 

Použití alternativního ovladače pro tisk

 

Pokud nechcete použít ovladač pro Windows XP s opravným souborem nebo nemáte vestavěný ovladač pro WIndows Server 2003 pro váš výrobek Brother, je v mnoha případech možné použít alternativní ovladač.

 

V následujícím seznamu jsou uvedeny alternativní ovladače a kompatibilní modely:

Model Použití alternativního ovladače
HL-1440 HL-1240
HL-1450 HL-1250
HL-1 470N HL-1 270N
HL-7050/HL-7050N HL-2460
HL-5040 HL-1250
HL-5050 HL-1250
HL-5070N HL-1270N
Všechny modely Laser FAX/MFC HL-720

 

Můžete například tisknout se zařízením Brother HL-5070N pomocí ovladače pro zařízení Brother HL-1270N.

 

Nainstalujte ovladač pomocí „Průvodce přidáním tiskárny“ podle pokynů na obrazovce. Pro zobrazení informací k funkci „Průvodce přidáním tiskárny“, klikněte zde.

Tisk  |  Zavřít