Tisk  |  Zavřít

HL-7050N

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Změna nastavení ovladače tiskárny (operační systém Windows)

Nastavení ovladače tiskárny lze změnit v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny a Předvolby tisku. Níže jsou uvedeny kroky pro otevření nastavení Vlastnosti tiskárny a Předvolby tisku.

POZNÁMKA: Na níže uvedených obrázcích je zobrazeno reprezentativní zařízení a operační systém, která se mohou od vašeho zařízení Brother a operačního systému lišit.


Pokyny pro otevření nastavení Vlastnosti tiskárny:
Dialogové okno Vlastnosti tiskárny se obvykle nachází u nastavení, která řídí samotnou tiskárnu - konfigurování portů a další přizpůsobení související s hardwarem.

[Vlastnosti tiskárny]
Dialogové okno Vlastnosti tiskárny

Pro uživatele operačního systému Windows 2000:
Klepněte na Start => Nastavení => Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení Brother a vyberte Vlastnosti.

Pro uživatele operačního systému Windows XP:
Klepněte na Start => Tiskárny a faxy. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení Brother a vyberte Vlastnosti.

Pro uživatele operačního systému Windows Vista:
Klepněte na tlačítko Start (tlačítko Start) => Ovládací panely => Hardware a zvuk => Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení Brother a vyberte Vlastnosti.

Pro uživatele operačního systému Windows 7:
Klepněte na tlačítko Start (tlačítko Start) => Ovládací panely => Hardware a zvuk => Zařízení a tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení Brother a vyberte Vlastnosti tiskárny.

POZNÁMKA:
Pokud se v levé dolní části dialogového okna zobrazí tlačítko Změnit vlastnosti, před změnou nastavení klepněte na Změnit nastavení.

Pro uživatele operačního sytému Windows 8;:
 

  1. Otevřete Ovládací panely. (Klikněte sem, jak otevřít Ovládací panely.)
  2. Klikněte na Hardware a zvuk => Zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na vaše zařízení Brother a vyberte Vlastnosti tiskárny.


Pokyny pro otevření nastavení Předvolby tisku:
Předvolby tisku jsou volby, které jsou k dispozici v tiskárně.

[Předvolby tisku pro ovladač tiskárny Windows]
dialogové okno Předvolby tisku


[Předvolby tisku pro ovladač tiskárny BR-Script]
dialogové okno Předvolby tisku ovladače BR-Script

Pro uživatele operačního systému Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista:
Klepněte na Předvolby tisku... na kartě Obecné v části Vlastnosti tiskárny.

Pro uživatele operačního systému Windows 7/ Windows 8:
Klepněte na Předvolby... na kartě Obecné v části Vlastnosti tiskárny.

Tisk  |  Zavřít