Печат  |  Затвори

NC-2200w

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Мога ли да печатам с Windows XP, като използвам IPP протокол?

Следвайте процедурите по-долу за конфигуриране на IPP печат.

 

  1. Щракнете върху бутона "Старт" и след това изберете "Принтери и факсове" (Printers and Faxes). Щракнете опция "Add a printer" (Добави принтер) и следния екран ще се покаже. Натиснете бутон "Next" (Напред).

  2. Изберете опция "A network printer, or a printer attached to another computer" (Мрежов принтер или принтер закачен към друг компютър) и натиснете "Next" (Напред).

  3. Въведете "http://" с последващ IP адреса на вашия Brother принтер и натиснете "Next" (Напред).
  4. Изберете подходящия Brother драйвер и натиснете "OK".

 

Windows XP ще опита да комуникира с IP адреса, който зададохте. Ако всичко е ОК, ще бъдете попитани, дали желаете на направите устройството по подразбиране. Изберете "Yes" (Да) или "No" (Не) и натиснете "Next" (Напред). Следвайте останалите прозорци за потвърждение и вашето устройство ще бъде готово да печата с IPP протокол.

Ако желаете да промените TCP/IP порт номер, който Windows XP uизползва за Интернет печат, просто въведете нов порт номер след URL информацията за устройството. Например, за да използвате Порт номер 631въведете: http://xxx.xxx.xxx.xxx:631 (където xxx.xxx.xxx.xxx) е IP адреса на вашето Brother устройство.

 
 
Печат  |  Затвори