Печат  |  Затвори

HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Заседнала е хартия в задната част на устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в задната част на устройството, изпълнете следните стъпки:

 1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
 2. Отворете задния капак.
 3. Издърпайте сините лостове от лявата и от дясната страна към себе си, за да освободите капака на изпичащия модул.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

  Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

  Ако зелените лостчета за пликове под задния капак са издърпани надолу в позиция за пликове, повдигнете тези лостчета в първоначалното им положение, преди да спуснете зелените фиксатори надолу.

 4. С две ръце издърпайте внимателно заседналата хартия извън изпичащия модул.
 5. Затворете капака на изпичащия модул.

  Ако печатате на пликове, спуснете отново надолу зелените лостчета за пликове в позиция за пликове, преди да затворите задния капак.

 6. Затворете задния капак така, че да се застопори в затворено положение.
Печат  |  Затвори