Печат  |  Затвори

HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Заседнала хартия вътре в устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане вътре в устройството, изпълнете следните стъпки:

 1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
 2. Отворете предния капак.
 3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

  Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

 4. Издърпайте бавно заседналата хартия.
 5. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.
 6. Затворете предния капак.
Печат  |  Затвори