Печат  |  Затвори

HL-4150CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Jam Tray 1 / Jam Tray 2 (Задръстен конт.1 / Задръстен конт. 2)

Дисплея показва за тавите за хартия както следва.

 Tray type (Тип тава)  Tray name (Име на тава)
 Стандартна тава за хартия (Standard paper tray)  TRAY 1 (ТАВА 1)
 Допълнителна долна тава (Optional lower tray)  TRAY 2 (ТАВА 2)

 

Ако заседне хартия в тавата за хартия, следвайте тези стъпки:


 1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

  изображение  НЕ докосвайте защрихованите части, показани в илюстрацията. Тези ролки може да се въртят с висока скорост и
  могат да защипят или заклещят вашата ръка.

  изображение


 2. С две ръце бавно издърпайте заседналата хартия.

  изображение


  Изваждането на заседналата хартия надолу ви позволява да отстраните хартията по-лесно.

   

 3. Уверете се, че хартията под марката за максимално количествоИзображение. Докато натискате зеления
  ограничител за хартията, плъзнете водача докато пасне до размера на хартията. Уверете се, че водачите са
  добре поставени на мястото си.

 4. Поставете докрай тавата за хартия обратно в устройството.

Печат  |  Затвори