Печат  |  Затвори

HL-4150CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Jam Rear (Задръстване отзад)

Ако заседне хартия в зад задния капак, следвайте тези стъпки:

 1. Оставете устройството включено за 10 минути за да се охлади .

 2. Отворете задния капак.

  изображение

  След като току-що сте използвали устройството, някои негови вътрешни части са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да пипате вътрешните части.

  изображение
 3. Издърпайте към вас зелените фиксатори (2) в лявата и дясната страна и отворете капака на изпичащия модул (1).

  изображение

  Ако лостовете за пликове (3), вътре при задния капак, са свалени в позиция за печат на пликове, вдигнете ги в начално положение преди да издърпате зелените фиксатори (2). 4. С две ръце, внимателно издърпайте заседналата хартия от изпичащия модул.

  изображение
 5. Затворете капака за изпичащия модул (1).

  изображение

  Ако печатате върху пликове, свалете отново лостовете за пликове (2) в позиция за печат на пликове преди да затвороте задния капак. 6. Затворете задния капак.
Печат  |  Затвори