Печат  |  Затвори

DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Почистване на скенера и ролките

Петно от замърсяване или коректор върху стъклената лента може да доведе до лошо качество при сканиране. Почистете скенера и ролките, ако в сканираните данни се появи вертикална линия или ако в тях лисват някои зони.

 1. (DSmobile DS-940DW) Изключете устройството.
 2. Изключете USB кабела от скенера и от компютъра.
 3. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Отворете изходната тава.
  image
 4. Отворете горния капак.
  image
 5. Внимателно избършете стъклените ленти и подаващите ролки със суха и мека кърпа без власинки.
  image
 6. Затворете горния капак.
 7. (DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW) Затворете изходната тава.
 8. Свържете отново USB кабела към скенера и компютъра.
Печат  |  Затвори