Afdrukken  |  Sluiten

QL-810W/810Wc

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Werken met Printer Setting Tool (voor Mac)

Met Printer Setting Tool kunt u de communicatie-instellingen en apparaatinstellingen opgeven vanaf een Mac. U kunt niet alleen de apparaatinstellingen voor één printer wijzigen, u kunt diezelfde instellingen ook toepassen op een reeks printers.

Voordat u Printer Setting Tool gebruikt:

 • Zorg ervoor dat de netspanningsadapter is aangesloten op de printer en in het stopcontact zit of dat een volledig opgeladen batterij is geplaatst.
 • Controleer of de printerdriver correct is geïnstalleerd en of u kunt afdrukken.  (Voor macOS 10.15 of eerder)
 • Sluit de printer met een USB-kabel aan op een computer. Met deze tool is het niet mogelijk om instellingen op te geven via Wi-Fi®.

 

 1. Sluit de te configureren printer aan op de computer.
   
 2. Klik op [Macintosh HD] - [Programma's] - [Brother] - [Printer Setting Tool] - [Printer Setting Tool.app].
  Het venster [Printer Setting Tool] wordt weergegeven.
   
 3. Controleer of de printer die u wilt configureren wordt weergegeven naast [Printer].
  Als een andere printer wordt weergegeven, selecteert u de gewenste printer in de keuzelijst.
   
 4. Selecteer een tabblad en geef instellingen op of wijzig instellingen.
   
 5. Klik op [Apply Settings to the Printer] (Instellingen op printer toepassen) op het tabblad met instellingen om de instellingen toe te passen op de printer.
   
 6. Klik op [Exit] (Sluiten) om het opgeven van instellingen te voltooien.
  • Gebruik 'Printer Setting Tool' alleen om de printer te configureren wanneer deze in stand-by staat.
   Als u de printer probeert te configureren op het moment dat de printer met een taak bezig is, kan een storing optreden.
  • Als Printer Setting Tool niet is geïnstalleerd, download deze tool dan uit het gedeelte Downloads van deze website en installeer deze tool alsnog.

 

Volg de onderstaande stappen om Printer Setting Tool te gebruiken voor uw Mac:

 1. Open Printer Setting Tool.
 2. Geef de gewenste instellingen op of wijzig de instellingen.

Zie hieronder voor meer informatie.

 

Het dialoogvenster voor instellingen

Tabblad Basic (Basis)

Tabblad Advanced (Geavanceerd)

Tabblad Management (Beheerinstelling) (alleen QL-810W/820NWB)

Tabblad Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen) (alleen QL-820NWB)

Tabblad Wireless LAN (Draadloos LAN) (alleen QL-810W/820NWB)

Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers

 

Het dialoogvenster voor instellingen

 

Het dialoogvenster voor instellingen

 1. Printer
  Een lijst met verbonden printers.
 2. Importeren
  Instellingen importeren uit een bestand.
 3. Exporteren
  De huidige instellingen opslaan in een bestand.
 4. Tabbladen voor instellingen
  Instellingen die kunnen worden opgegeven of gewijzigd.
 5. Instellingen op printer toepassen
  De instellingen naar de printer sturen.
 6. Factory Reset (Fabrieksinstellingen)
  Hiermee worden de fabrieksinstellingen van de printerinstellingen teruggehaald.
 7. Reset only Device Settings (Alleen apparaatinstellingen resetten) (alleen QL-810W/820NWB)
  Hiermee worden alleen de fabrieksinstellingen van de apparaatinstellingen teruggehaald.
 8. Print Unit Settings (Apparaatinstellingen afdrukken) (alleen QL-810W/QL-820NWB)
  Hiermee drukt u een rapport af met de firmwareversie en informatie over de instellingen van het apparaat.
  U kunt dit rapport ook afdrukken met de snijknop ( snijknop ) (QL-800/810W) of de knop Menu (QL-820NWB). Zie Kan ik de printerinstellingen afdrukken?

  Gebruik een DK-rol van 62 mm (2,4 inch) breed om dit rapport af te drukken.

 9. Current Settings (Huidige instellingen)
  Hiermee worden de huidige instellingen van de aangesloten printer opgehaald en weergegeven in het dialoogvenster.
 10. Exit (Sluiten)
  Printer Setting Tool afsluiten.

 

Tabblad Basic (Basis)

 

Basis

 1. Auto Power On (Auto Voeding Aan)
  Hiermee bepaalt u of de printer al dan niet automatisch wordt ingeschakeld wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
  Mogelijke instellingen: [Enable] (Inschakelen), [Disable] (Uitschakelen)
 2. Auto Power Off (AC/DC) (Auto Voeding uit (AC/DC))
  Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld indien aangesloten op een netadapter.
  Mogelijke instellingen: [None] (Geen), [10/20/30/40/50/60 minuten]
 3. Auto Power Off (Li-ion) (Auto Voeding uit (Li-ion)) (alleen QL-810W/820NWB)
  Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld bij voeding met de oplaadbare Li-ion-batterij.
  Mogelijke instellingen: [None] (Geen), [10/20/30/40/50/60 minuten]

  [Auto Power Off] (Auto Voeding uit) is uitgeschakeld bij gebruik van een draadloos netwerk, vast netwerk (alleen QL-820NWB) of Bluetooth-verbinding (alleen QL-820NWB).

 4. Eco Charging (Eco-opladen) (alleen QL-810W/QL-820NWB)
  Hiermee geeft u aan of er moet worden overgeschakeld op Eco-opladen. De levensduur van de batterij kan worden verlengd door de oplaadcapaciteit in te stellen op [80%].
  Mogelijke instellingen: [100 %], [80 %]

  Voor een langere levensduur van de batterij selecteert u [80 %]. Hoewel het aantal pagina's dat kan worden afgedrukt lager is als u [80 %] selecteert, verlengt u hiermee wel de levensduur van de batterij.

 

Tabblad Advanced (Geavanceerd)

 

Geavanceerd

 1. Print Density (Black) (Afdrukdichtheid (zwart))
  Hiermee stelt u de afdrukdichtheid voor de kleur zwart in.
  Mogelijke instellingen: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
 2. Print Density (Red) (Afdrukdichtheid (rood))
  Hiermee stelt u de afdrukdichtheid voor de kleur rood in.
  Mogelijke instellingen: [+6/+5/+4/+3/+2/+1/0/-1/-2/-3/-4/-5/-6]
 3. Printer Information Report (Informatierapport printer) (alleen QL-810W/820NWB)
  Hiermee bepaalt u welke informatie het rapport moet bevatten.
  Mogelijke instellingen: [All] (Alles), [Usage Log] (Verbruikslog), [Printer Settings] (Printerinstellingen), [Printer Transfer Data] (Overdrachtsgegevens printer)
 4. Print Data after Printing (Afdrukgegevens na te zijn afgedrukt)
  Hiermee bepaalt u of afdrukgegevens na het afdrukken automatisch moeten worden verwijderd.
  Mogelijke instellingen: [Keep Print Data] (Afdrukgegevens opslaan), [Erase All Print Data] (Alle afdrukgegevens wissen)

 

Tabblad Management (Beheerinstelling) (alleen QL-810W/820NWB)

 

Beheer

 1. Command Mode (Opdrachtmodus)
  Hiermee selecteert u het type opdrachtmodus.
  Mogelijke instellingen: [Raster], [ESC/P], [Template] (Sjabloon)
 2. Airplane Mode (Vliegtuigstand)
  Selecteer On (Aan) om de printer in de Airplane Mode (Vliegtuigstand) te zetten. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
  QL-810W: Als u de Wi-Fi-knop ( Wi-Fi ) ingedrukt houdt, is de WPS-knop niet beschikbaar.
  QL-820NWB: [WLAN] en [Bluetooth] verdwijnen van het display.
  Mogelijke instellingen: [Off] (Uit), [On] (Aan)

 

Tabblad Bluetooth Settings (Bluetooth-instellingen) (alleen QL-820NWB)

 

Bluetooth

 1. Bluetooth Device Name (Bluetooth apparaatnaam)
  De naam van het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven.
 2. Bluetooth Address (Bluetooth-adres)
  Het opgehaalde Bluetooth-adres.
 3. Zichtbaar voor andere apparaten
  Hier kunt u opgeven of de printer mag worden gedetecteerd door andere Bluetooth-apparaten.
  Mogelijke instellingen: [Vindbaar], [Niet vindbaar]
 4. Auto re-pairing (Automatisch opnieuw koppelen)
  Geef aan of er automatisch opnieuw verbinding moet worden gemaakt met het Apple-apparaat (iPhone/iPad) wanneer de voeding wordt ingeschakeld.
  Mogelijke instellingen: [Enable] (Inschakelen), [Disable] (Uitschakelen)
 5. Pincode wijzigen
  Als [On] (Aan) is geselecteerd, kunt u de pincode wijzigen voor apparaten die compatibel zijn met Bluetooth 2.0 of lager.
 6. Verzoek Secure Simple Pairing (SSP)-instellingen tijdens koppelen
  Als u dit selectievakje selecteert, kan het koppelen worden gedaan met de printerknoppen voor apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth 2.1 of nieuwer.

 

Tabblad Wireless LAN (Draadloos LAN) (alleen QL-810W/820NWB)

 

Draadloos

 1. WirelessDirect
  De functie Wireless Direct in- en uitschakelen.
  Mogelijke instellingen: [On] (Aan), [Off] (Uit)
 2. SSID/Network Key Generation (SSID/Netwerksleutel genereren)
  Mogelijke instellingen: [AUTO] (Automatisch), [STATIC] (Statisch).
 3. SSID (Network Name)/Network Key (SSID (netwerknaam)/Netwerksleutel)
  Voer de SSID (3 tot 25 ASCII-tekens) en de netwerksleutel in die in de modus Wireless Direct moeten worden gebruikt.
  U kunt alleen een instelling opgeven als u [STATIC] hebt geselecteerd bij [SSID/Network Key Generation] (SSID/Netwerksleutel genereren).
 4. Display current settings (Huidige instellingen weergeven)
  Weergave van de huidige instellingen voor Wireless Direct. Klik op de knop [Current Settings] (Huidige instellingen) om de weergegeven instellingen bij te werken met de meest recente informatie.

 

Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers

 

 1. Nadat u instellingen hebt toegepast op de eerste printer, maakt u de printer los van de computer en sluit u de tweede printer aan op de computer.
 2. Selecteer de pas aangesloten printer in de keuzelijst [Printer].
 3. Klik op [Apply Settings to the Printer] (Instellingen op printer toepassen) of [Apply] (Toepassen).
  Op de tweede printer worden nu dezelfde instellingen toegepast als op de eerste printer.
 4. Herhaal stap 1 - 3 voor alle printers waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

  Als u de instellingen als bestand wilt opslaan, klikt u op [Export] (Exporteren).
  U kunt dezelfde instellingen toepassen op een andere printer door op [Import] (Importeren) te klikken en het geëxporteerde instellingenbestand te selecteren.

Afdrukken  |  Sluiten