Afdrukken  |  Sluiten

HL-3070CW

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Het Brother-apparaat configureren voor een draadloos netwerk met een USB- of netwerkkabel en de installatie-cd.

Hier wordt uitgelegd hoe u uw Brother-apparaat configureert voor een draadloos netwerk met behulp van de speciale wizard hiervoor en een (tijdelijke) USB- of netwerkkabel. (De computer moet deel uitmaken van het netwerk.)

 

Als u geen USB- of netwerkkabel bij de hand hebt, kunt u uw Brother-apparaat configureren met de automatische draadloze modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) wanneer uw WLAN-toegangspunt/-router SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunt. Klik hier als u wilt weten hoe u het Brother-apparaat kunt configureren voor een draadloos netwerk met de automatische draadloze modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™).

 

 

Stap I: Voordat u de draadloze instellingen configureert:

U moet weten welke instellingen uw WLAN-toegangspunt/-router gebruikt voor het draadloze netwerk. Controleer de huidige instellingen voor het draadloze netwerk en noteer ze hieronder.

 

 • Netwerknaam (SSID: Service Set ID, ESSID: Extended Service Set ID)
 • Netwerksleutel (wachtwoord, beveiligingssleutel, code enzovoort)

 

U wilt weten waar u de netwerknaam (SSID, ESSID) en netwerksleutel kunt vinden?

 1. Kijk op de zijkant van uw WLAN-toegangspunt/-router.

  WLAN-toegangspunt/-router
   
 2. Kijk in de documentatie van uw WLAN-toegangspunt/-router.
 3. In eerste instantie kan de netwerknaam de naam van de fabrikant of de modelnaam zijn.

Als u de draadloze instellingen van uw WLAN-toegangspunt/-router niet weet, klik dan hier voor meer informatie over het terugvinden van de SSID en netwerksleutel.

 

 

Stap II: De draadloze instellingen configureren

 

 

Volg de onderstaande stappen.

Opmerking: De precieze vensters kunnen per besturingssysteem en Brother-apparaat verschillen.

 

 1. Sluit het netsnoer aan op het Brother-apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Zet het Brother-apparaat aan.

  Sluit de USB- of netwerkkabel nog niet aan.

   
 2. Zet de computer aan.
   
 3. Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station.

  Voor Windows-gebruikers
  Voor Macintosh-gebruikers

  Als u de cd-rom niet bij de hand hebt, kunt u uw Brother-apparaat configureren met de automatische draadloze modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™) wanneer uw WLAN-toegangspunt/-router SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™ ondersteunt. Klik hier als u wilt weten hoe u het Brother-apparaat kunt configureren voor een draadloos netwerk met de automatische draadloze modus (SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup of AOSS™).

   

   

  Voor Windows-gebruikers:
  Het openingsvenster wordt automatisch weergegeven. Kies desgevraagd uw model en taal. Ga naar stap 4.

  Opmerking: Als het installatiescherm niet automatisch wordt weergegeven, klik dan hier om weer te geven hoe u het installatiescherm opent.

   


  Voor Macintosh-gebruikers:
  Dubbelklik op het pictogram HL3000 op het bureaublad. Dubbelklik op het pictogram Start Here. Kies desgevraagd uw model en taal. Ga naar stap 4.

  Pictogram Start Here
   
 4. Het hoofdmenu van de cd-rom wordt weergegeven. Klik op De printerdriver installeren.

  Hoofdmenu van cd-rom
   
 5. Klik op Bij gebruik van een draadloos netwerk.

  Opmerking: Als Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Toestaan of Ja.

  Installatiemenu van cd-rom
   
 6. Kies Draadloze installatie en driver installeren (aanbevolen) en klik op Volgende.

  Draadloos installatietype
   
 7. Kies een methode voor het configureren van de draadloze instellingen.

  Voor Windows-gebruikers
  Voor Macintosh-gebruikers

  Voor Windows-gebruikers:

  Als Tijdelijk gebruik van een USB-kabel (aanbevolen) wordt weergegeven, kies dan Tijdelijk gebruik van een USB-kabel (aanbevolen) en klik op Volgende. Klik hier als u wilt weten hoe u het Brother-apparaat kunt configureren voor een draadloos netwerk met behulp van een USB-kabel en de Setup Wizard voor draadloze apparaten op de installatie-cd.

  Tijdelijk gebruik van een USB-kabel

  Als Stapsgewijze installatie (aanbevolen) wordt weergegeven, kies dan Stapsgewijze installatie (aanbevolen) en klik op Volgende. Klik hier als u wilt weten hoe u het Brother-apparaat kunt configureren voor een draadloos netwerk met behulp van een netwerkkabel en de Setup Wizard voor draadloze apparaten op de installatie-cd.

  Stapsgewijze installatie

  Voor Macintosh-gebruikers:
  Kies Stapsgewijze installatie (aanbevolen) en klik op Volgende. Klik hier als u wilt weten hoe u het Brother-apparaat kunt configureren voor een draadloos netwerk met behulp van een netwerkkabel en de Setup Wizard voor draadloze apparaten op de installatie-cd.

  Stapsgewijze installatie

 

 

Het Brother-apparaat met een USB-kabel configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de Setup Wizard voor draadloze apparaten op de installatie-cd:

 

 1. Zorg ervoor dat u alle gegevens voor de draadloze beveiliging bij de hand hebt. Schakel het selectievakje Gecontroleerd en bevestigd in en klik op Volgende.

  Belangrijk
   
 2. Steek de USB-kabel in het Brother-apparaat en in de computer.

  Uw apparaat en computer met elkaar verbinden

  Ingang voor USB-kabel
   
 3. De draadloze instellingen worden automatisch gedetecteerd. Een van de volgende schermen wordt weergegeven, afhankelijk van uw computeromgeving.

  Klik hier als het scherm 'Installatie bevestigen' wordt weergegeven.
  Klik hier als het scherm 'Beschikbare draadloze netwerken' wordt weergegeven.

  Als het scherm 'Installatie bevestigen' wordt weergegeven:

  Controleer de getoonde gegevens. Schakel het selectievakje Gecontroleerd en bevestigd in en klik op Volgende.

   

  Installatie bevestigen

  De naam van uw netwerk (SSID, ESSID) wordt weergegeven. Kies Ja en klik op Volgende.
  Ga naar stap 7.

   

  Bestaande instellingen voor draadloze netwerken detecteren op uw computer


  Als het scherm 'Beschikbare draadloze netwerken' wordt weergegeven:

  De lijst met beschikbare draadloze netwerken wordt weergegeven. Kies de naam (SSID, ESSID) van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en klik op Volgende. Ga naar stap 5.

  Als de netwerknaam (SSID, ESSID) niet in de lijst staat, ga dan naar stap 4.

   

  Beschikbare draadloze netwerken

  Als er diverse soortgelijke netwerknamen (SSID, ESSID) in de lijst staan:
  Sommige WLAN-toegangspunten/-routers hebben meer dan één netwerknaam (SSID, ESSID). Raadpleeg de aanwijzingen die u bij uw draadloze toegangspunt of router hebt gekregen.

  Als dit het geval is, kies dan de netwerknaam (SSID, ESSID) die u hebt gebruikt toen u de verbinding opzette tussen de computer en het WLAN-toegangspunt of de WLAN-router.

   

   

 4. Als de netwerknaam (SSID, ESSID) niet in de lijst staat, controleer dan het volgende:
  Klik na controle op Vernieuwen.

   

  • Schakel uw WLAN-toegangspunt/-router in (indien uitgeschakeld).
  • Als uw Brother-apparaat niet dicht genoeg bij uw WLAN-toegangspunt/-router staat of als er zich obstakels bevinden tussen beide apparaten, zet het Brother-apparaat dan zo dicht mogelijk bij uw WLAN-toegangspunt/-router met zo min mogelijk obstakels ertussen.
  • Uw Brother-apparaat ondersteunt IEEE 802.11b en IEEE 802.11g. Controleer of uw WLAN-toegangspunt/-router IEEE 802.11b of IEEE 802.11g ondersteunt en of een van die opties is ingeschakeld.

   

  Als uw WLAN-toegangspunt/-router de naam van het netwerk niet uitzendt, kan het Brother-apparaat de netwerknaam (SSID, ESSID) ook niet automatisch detecteren. Volg de onderstaande aanwijzingen om de netwerknaam (SSID, ESSID) handmatig toe te voegen.
   

  1. Klik op Geavanceerd.

   Op Geavanceerd klikken
    
  2. Voer de netwerknaam (SSID, ESSID) in en klik op Volgende.

   Naam van draadloos netwerk
    
  3. Voer de netwerkgegevens in en klik op Volgende. Ga naar stap 7.

   Verificatie en versleutelingsmodus
   

   

 5. Volg deze stap als het volgende scherm wordt weergegeven.
  Zo niet, ga dan naar stap 6.

  Let op!

  Dit scherm wordt weergegeven als u de netwerknaam (SSID, ESSID) kiest van een onbeveiligd(e) WLAN-toegangspunt/-router. Wij raden u aan om beveiligingsinstellingen op te geven voor uw WLAN-toegangspunt/-router om ongeoorloofde toegang tot uw netwerk te voorkomen.

   

  • Sluit de wizard af met Annuleren als u beveiligingsinstellingen wilt opgeven voor uw WLAN-toegangspunt/-router. Na het configureren begint u weer bij het begin.
  • Als u dit niet wilt, klikt u op OK en gaat u verder bij stap 7.

   

 6. Voer de netwerksleutel in en klik op Volgende. (Voor de netwerksleutel wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.)

  Configuratie van de netwerksleutel
   
 7. Controleer of de instellingen correct zijn. Klik op Volgende om de instellingen over te brengen naar het Brother-apparaat.
  • Als u het IP-adres wilt wijzigen, klikt u op IP-adres wijzigen en stelt u het IP-adres met de hand in.
  • Als u op Annuleren klikt, worden de instellingen uitgeschakeld.

   

  Instellingen voor het draadloze netwerk controleren
   
 8. Als de draadloze verbinding mislukt, wordt een foutmelding over een verbindingsfout weergegeven. Bekijk de getoonde gegevens en klik vervolgens op Opnieuw om terug te keren naar het scherm van stap 3. Begin opnieuw bij stap 3.

  [Voorbeeld van foutmelding]
  Kan geen verbinding maken met het netwerk

  Ga naar stap 9 als het scherm met de foutmelding niet wordt weergegeven.

  Als de verbindingsfout ook na het aanpassen van de configuratie nog steeds wordt weergegeven, klik dan nog een keer op Opnieuw om terug te keren naar het scherm van stap 3 en klik op Annuleren om de wizard af te sluiten.

  Als het probleem aanwezig blijft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Brother via 'Contact'.

   

   

 9. Zodra het volgende scherm wordt weergegeven, trekt u de USB-kabel uit uw computer en het Brother-apparaat.

  De verbinding tussen uw apparaat en de computer verbreken
   
 10. Als het volgende scherm wordt weergegeven, is de draadloze configuratie nu voltooid.

  Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om de printerdriver voor een netwerkverbinding te installeren. Ook al hebt u al via een USB-verbinding afgedrukt, dan nog moet u de printerdriver voor een netwerkverbinding installeren.

  Belangrijk

  Als de printerdriver voor de netwerkverbinding al is geïnstalleerd, klikt u ter afsluiting op Annuleren.

 

Het Brother-apparaat met een netwerkkabel configureren voor een draadloos netwerk met behulp van de Setup Wizard voor draadloze apparaten op de installatie-cd:

 

 1. Kies Met kabel (aanbevolen) en klik op Volgende.

  Draadloze configuratie
   
 2. Sluit de Brother-printer met een netwerkkabel aan op het toegangspunt en klik op Volgende.

  Apparaat verbinden met toegangspunt/router

  Aansluiting netwerkkabel
   
 3. Kies de printer die u wilt configureren en klik op Volgende. Als de lijst leeg is, controleert u of het toegangspunt en de printer zijn ingeschakeld en vervolgens klikt u op Vernieuwen.

  Beschikbare draadloze apparaten

  - Standaard wordt 'BRNxxxxxxxxxxxx' gebruikt als knooppuntnaam.

  - U kunt het MAC-adres (Ethernet-adres) en IP-adres van de printer achterhalen door de pagina met printerinstellingen af te drukken.

  - Als u firewallsoftware gebruikt, moet u deze eerst uitschakelen. Na installatie start u uw firewallsoftware opnieuw.

   
 4. De wizard gaat op zoek naar de draadloze netwerken die beschikbaar zijn op de printer. Kies het toegangspunt waaraan u de printer wilt koppelen en klik op Volgende.

  Beschikbare draadloze netwerken

  • SETUP is de standaard-SSID van de printer. Kies deze SSID niet.
    
  • Als er niets in de lijst staat, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld en de SSID uitzendt, en vervolgens of de printer en het toegangspunt zich in elkaars bereik bevinden zodat draadloze communicatie mogelijk is. Klik vervolgens op Vernieuwen.
    
  • Als uw toegangspunt zo is ingesteld dat de SSID niet wordt uitgezonden, moet u de SSID met de hand toevoegen door op de knop Toevoegen te klikken. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het invoeren van de Naam (SSID) en klik op Volgende.
  Naam van draadloos netwerk
   
 5. Volg deze stap als het volgende scherm wordt weergegeven.
  Zo niet, ga dan naar stap 6.

  Let op!

  Dit scherm wordt weergegeven als u de netwerknaam (SSID, ESSID) kiest van een onbeveiligd(e) WLAN-toegangspunt/-router. Wij raden u aan om beveiligingsinstellingen op te geven voor uw WLAN-toegangspunt/-router om ongeoorloofde toegang tot uw netwerk te voorkomen.

   

  • Sluit de wizard af met Annuleren als u beveiligingsinstellingen wilt opgeven voor uw WLAN-toegangspunt/-router. Na het configureren begint u weer bij het begin.
  • Als u dit niet wilt, klikt u op OK en gaat u verder bij stap 7.

   

 6. Als verificatie en versleuteling wel geconfigureerd zijn in het netwerk, wordt het volgende venster weergegeven. Bij het configureren van uw draadloze printer moet u ervoor zorgen dat de configuratie overeenstemt met de eerder genoteerde verificatie- en versleutelingsinstellingen van uw bestaande draadloze netwerk. Kies de gewenste instelling bij Verificatiemethode en Versleutelingsmodus. Voer vervolgens bij Netwerksleutel en Netwerksleutel bevestigen de juiste gegevens in en klik op Volgende.

  Verificatie en versleutelingsmodus

  - Als u nog meer WEP-sleutels wilt instellen of configureren dan de eerste sleutel, klik dan op Geavanceerd.

  - Als u de instellingen voor de Verificatie of Versleuteling van uw netwerk niet weet, klik dan hier voor meer informatie over het terugvinden van de SSID en netwerksleutel.

  - Als u WEP gebruikt en de afgedrukte netwerkconfiguratiepagina van stap 7 geeft aan dat de verbinding OK is (bij de status van de draadloze verbinding), terwijl de printer toch niet wordt gevonden in uw netwerk, controleer dan of u de WEP-sleutel wel goed hebt ingevoerd. Voor de WEP-sleutel wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
   
 7. Controleer of de instellingen correct zijn. Klik op Volgende om de instellingen over te brengen naar het Brother-apparaat. De pagina met de netwerkconfiguratie wordt afgedrukt.

   

  • Als u het IP-adres wilt wijzigen, klikt u op IP-adres wijzigen en stelt u het IP-adres met de hand in.
  • Als u op Annuleren klikt, worden de instellingen uitgeschakeld.

   

  Instellingen voor het draadloze netwerk controleren

  Netwerkconfiguratiepagina

  Op het bedieningspaneel worden de instellingen automatisch gewijzigd in WLAN Activeren wanneer de draadloze instellingen naar de printer worden verzonden.
   
 8. Controleer de afgedrukte pagina met de netwerkconfiguratie. Kies de status zoals die wordt weergegeven bij Wireless Link Status op de netwerkconfiguratiepagina. Klik op Volgende.

   

  • Als de status Link OK aangeeft, ga dan naar stap 10.
  • Als de status Failed to Associate aangeeft, ga dan naar stap 9.

   

  Resultaat van verbinding van draadloze installatie controleren
   
 9. Klik op Voltooien. Er kon geen verbinding worden gemaakt met een draadloos netwerk. Dit is waarschijnlijk te wijten aan onjuiste beveiligingsinstellingen. Zet de afdrukserver terug op de fabrieksinstellingen. Controleer de beveiligingsinstellingen van het draadloze netwerk die u in stap I hebt verzameld en probeer opnieuw verbinding te maken vanaf stap 4.

  Draadloze installatie opnieuw proberen
   
 10. Maak de netwerkkabel tussen het toegangspunt (hub of router) en de printer los en klik op Volgende.

  De verbinding tussen uw apparaat en toegangspunt verbreken
   
 11. De installatie van de driver begint. Volg de aanwijzingen op het scherm om de printerdriver voor een netwerkverbinding te installeren. Ook al hebt u al via een USB-verbinding afgedrukt, dan nog moet u de printerdriver voor een netwerkverbinding installeren.

  Als de printerdriver voor de netwerkverbinding al is geïnstalleerd, klikt u ter afsluiting op Annuleren.
  - Probeer vooral NIET om een van de schermen die tijdens de installatie worden weergegeven te annuleren.

  - Als de draadloze instellingen mislukken, wordt een foutmelding weergegeven tijdens de installatie van de printerdriver en wordt de installatie beëindigd. Als u tegen deze fout aanloopt, ga dan terug naar stap 4 en stel de draadloze verbinding opnieuw in.

  - Sluit eventueel geopende programma's.

  - Als u firewallsoftware gebruikt, moet u deze eerst uitschakelen. Na installatie start u uw firewallsoftware opnieuw.
Afdrukken  |  Sluiten