Afdrukken  |  Sluiten

NX-600

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

"Zet de knoopsgathendel omhoog" wordt weergegeven op het display.

U hebt een andere steek dan de knoopsgatsteek, trenssteek of stopsteek geselecteerd en op de start/stoptoets gedrukt terwijl de knoopsgathendel omlaag stond.


 

 

 

Telkens wanneer een toets wordt ingedrukt of wanneer een ongeldige bewerking wordt uitgevoerd, hoort u een toon.

 • Bij een juiste handeling
  Er klinkt één piepsignaal.
 • Bij een onjuiste handeling
  Er klinken twee of vier piepsignalen.
 • Als de machine blokkeert, bijvoorbeeld omdat de draad verward is geraakt
  De naaimachine laat vier seconden lang een piepsignaal horen.
  De machine stopt automatisch.
  Ga na wat de oorzaak van het probleem is en verhelp het probleem voordat u verdergaat met naaien.

Afdrukken  |  Sluiten