TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ประเภทไฟล์รูปภาพที่สามารถพิมพ์ได้คือ? (โปรแกรม P-touch Editor 5.1/5.2 สำหรับผู้ใช้งาน Windows®)

รูปแบบของรูปภาพที่สามารถแทรกบนฉลากได้ตามระบุด้านล่างนี้

ประเภทไฟล์
นามสกุลไฟล์
Microsoft Windows Bitmap File Format
.BMP
Device-Independent Bitmap
.DIB
Icon File Format
.ICO
Tag Image File Format
.TIF
JPEG File Interchange Format
.JPG, .JPEG
Graphics Interchange Format
.GIF
Windows Meta File Format
.WMF
Enhanced Meta File Format
.EMF
Portable Network Graphics
.PNG

 

 

[ขั้นตอนในการนำเข้ารูปภาพ]

 

  1. คลิก [Insert] - [Picture] - [From File...]
  2. เลือกชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ไว้
  3. และดับเบิลคลิกไฟล์ที่ต้องการ

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PJ-763MFi, PT-1650, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น