TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถใช้ข้อมูลใน Excel เพื่อพิมพ์ลงบนฉลากได้อย่างไร (โปรแกรม P-touch Editor 5.1/5.2  สำหรับผู้ใช้งาน Windows)

 Image

โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้

 

 1. เตรียมฐานข้อมูล

   

  • ใช้ไฟล์ "Parts.xls"  ในโฟลเดอร์ Program Files "C:\Program Files\Brother\Ptedit5x\Samples" หรือ "C:\Program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\Samples"

   Image
 2. ระบุขนาดของฉลาก

   

  • คลิก Image เพื่อแสดงรายการคุณสมบัติของกระดาษ
   (หากแสดงรายการคุณสมบัติของกระดาษอยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้)

  • ตัวอย่าง ระบุขนาด 1-1/7" (29 มม.) ในช่อง Tape Combo และ 3.2" (81.3 นิ้ว) ในช่องแก้ไขความยาว

   Image Image
 3. เชื่อมต่อฐานข้อมูล

   

  • คลิกที่ [File] - [Database] - [Connect...]

   <ตัวอย่างด้านล่างนี้ใช้งานในโหมด Professional  คุณสามารถแก้ไขในโหมด Express ได้เช่นกัน>
   Image

  • เลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้แล้ว  ทำเครื่องหมายลงใน "Header Row Contains Field Names" และทำเครื่องหมายลงใน "Connect as read-only" จากนั้นคลิกปุ่ม "Next"

   Image

  • ฐานข้อมูลปรากฏขึ้น

   Image

  หากไฟล์ที่คุณกำลังใช้งานมีหลายชีท ให้เลือกชีทที่คุณต้องการใช้ในกล่องไดอะล็อกของ Database Table ที่ปรากฏขึ้น

   
 4. การผสานข้อมูลลงในเลย์เอาต์แบบข้อความ

  อันดับแรก ให้ระบุตัวอักษรที่จะใช้ในเลย์เอาต์

   

  • ในกล่องตัวอักษรของรายการคุณสมบัติข้อความ  ให้ระบุลักษณะตัวอักษร (เช่น "Arial")
  • ในกล่องแก้ไขขนาดตัวอักษรของรายการคุณสมบัติข้อความ ให้ระบุขนาดตัวอักษร (เช่น "14")
  • ตัวอักษรและขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ได้วางข้อความในเลย์เอาต์แล้ว
  การรวมฐานข้อมูลให้อยู่ในเลย์เอาต์

   

  • คลิกที่หัวข้อชื่อ "Part Name" และลากข้อมูลที่อยู่ในช่องนี้เข้าไปในหน้าต่างของเลย์เอาต์ กล่องไดอะล็อกจะปรากฏขึ้น เลือก "Text"

   Image

   Image

  • จากนั้นทำลักษณะเดียวกัน ให้รวมหัวข้อชื่อ "Model Name"

   Image
 5. การผสานข้อมูลลงในเลย์เอาต์แบบบาร์โค้ด

   

  • คลิกที่หัวข้อชื่อ "Part Code" และลากเข้าไปในหน้าต่างของเลย์เอาต์ มีกล่องไดอะล็อกปรากฏขึ้น ให้เลือก  "Bar Code"

   Image

   Image

  • ดับเบิลคลิกที่ข้อมูลบาร์โค้ดที่ผสานเรียบร้อยแล้ว

  • คลิกที่แท็บ [Setup] ของกล่องไดอะล็อก Bar Code Properties ในการปรับความกว้าง ให้ไปที่ใต้  "Width" เลือก "Small"  ในการปรับการวางแนว ให้ไปที่ใต้  "Show Characters" เลือก "Center" หลังจากที่ได้ระบุการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม "OK"

   Image

  ข้อมูลอาจแสดงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลของบาร์โค้ดที่คุณเลือก
  (หากมีข้อความ "Invalid" หรือ "Incorrect check digit" ปรากฏขึ้น)
  ข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุให้บาร์โค้ดไม่สามารถแสดงได้

   
  • ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้กับบาร์โค้ดที่เลือก
  • ข้อมูลไม่ได้มีหลักเลขระบุไว้
  • การคำนวณหลักเลขผิดพลาด
  ตรวจสอบข้อมูลหรือเปลี่ยนโปรโตคอลบาร์โค้ด  เช่น  "CODE39" หรือ "CODE128" จะสามารถใช้งานได้
   
 6. การวางวัตถุ

   

  • คลิกที่  Image เพื่อแสดงคุณสมบัติของเลย์เอาต์  
   (
   หากแสดงรายการคุณสมบัติอยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้)

  • วางแนววัตถุทั้งหมดไปตามตรงกลางแนวนอน  คลิกที่  [Select All] ในเมนู [Edit] เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมด

   Image

  • คลิกที่ปุ่ม "Align Horizontal Center"

   Image

  • คุณสามารถวางวัตถุทั้งหมดในแนวตั้งไปตามความกว้างของฉลาก ด้วยปุ่ม "Align Vertically Center"

   Image

   Image
 7. การพิมพ์

   

  • คลิกที่  Image เพื่อแสดงคุณสมบัติของการพิมพ์  
   (
   หากแสดงรายการคุณสมบัติอยู่แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้)

  • คลิกที่  Image ที่พาเลทของคุณสมบัติการพิมพ์  

   Image

  • กล่องไดอะล็อกของการพิมพ์จะปรากฏขึ้น ที่ใต้ "Print Range" เลือก "All Records" หลังจากที่ได้ระบุการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Print"

   Image

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกช่วงของการพิมพ์ข้อมูล ให้อ้างอิงตารางดังต่อไปนี้

  ช่วงการพิมพ์ ข้อมูลที่จะถูกพิมพ์
  All Records พิมพ์ข้อมูลทั้งหมด
  Current Record พิมพ์ข้อมูลที่แสดงล่าสุด
  Marked Record(s) พิมพ์ข้อมูลเฉพาะที่เลือก  (ที่ทำเครื่องหมายถูกไว้)
  Record Range พิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในช่วงที่ระบุระหว่าง "From" และ "To"

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PT-1650, PT-2700, PT-2730, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น