HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการทำงานฟังก์ชั่นเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการทำงานฟังก์ชั่นเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์ (LAN แบบใช้สาย หรือ LAN แบบไร้สาย)

*หากเครื่องบราเดอร์มีหน้าจอระบบสัมผัส โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ "สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอระบบสัมผัส" ด้านล่างนี้
 

 1. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Network และกดปุ่ม OK
 2. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Wired LAN หรือ WLAN และกดปุ่ม OK (ขั้นตอนนี้อาจถูกข้ามไปในบางรุ่น)
 3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Wired Enable หรือ WLAN Enable และกดปุ่ม OK
 4. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก On หรือ Off
 5. กดปุ่ม OK

<สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอระบบสัมผัส>

 1. กด  Settings(Settings)
 2. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Network และกดปุ่ม Network
 3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Wired LAN หรือ WLAN
 4. กดเลือก Wired LAN หรือ WLAN (ขั้นตอนนี้อาจถูกข้ามไปในบางรุ่น)
 5. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือก Wired Enable หรือ WLAN Enable
 6. กดเลือก Wired Enable หรือ WLAN Enable
 7. กดเลือก On หรือ Off
 8. กด Home(Home)

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-3170CDW, HL-4570CDW, HL-6180DW, HL-L2365DW, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L6200DW, HL-L8350CDW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น