HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Machine Info จากนั้นกด OK
  2. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง Version จากนั้นกด OK
  3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อแสดง  Main Version หรือ Sub1 Version จากนั้นกด OK  (ขั้นตอนนี้อาจจะถูกข้ามไปในบางรุ่น)

ตัวเครื่องจะแสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์บนหน้าจอ LCD

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3230CDN, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L8260CDN

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น