HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงข้อความว่ามีกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
 2. เปิดฝาครอบด้านหลัง
 3. ดึงจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปล่อยฝาครอบตัวทำความร้อน
  คำเตือน
  พื้นผิวร้อน

  ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

  ถ้าคันโยกจดหมายสีเขียวด้านในฝาหลังถูกดึงลงไปยังตำแหน่งซองจดหมาย ให้ยกคันโยกเหล่านี้กลับสู่ตำแหน่งดั้งเดิมก่อนจะดึงจุดตั้งระยะสีเขียวลง

 4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนเบาๆ
 5. ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน

  ถ้าคุณพิมพ์ซองจดหมาย ให้ดึงคันโยกซองจดหมายสีเขียวลงมาที่ตำแหน่งซองจดหมายอีกครั้งก่อนจะปิดฝาหลัง

 6. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น