HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษติดด้านในเครื่องพิมพ์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
 3. ถอดชุดประกอบตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
  คำเตือน
  พื้นผิวร้อน

  ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

 4. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ
 5. ติดตั้งชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) เข้าในเครื่องพิมพ์
 6. ปิดฝาครอบด้านหน้า

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น