HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ลดเสียงรบกวนการพิมพ์

การตั้งค่าโหมดเงียบช่วยลดเสียงรบกวนการพิมพ์ เมื่อเปิดโหมดเงียบ ความเร็วในการพิมพ์จะช้าลง การตั้งค่าจากโรงงานคือ ปิด

HL-L2310D

 1. ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบด้านหน้า และเสียบสายไฟแล้ว
 2. กด เพื่อเปิดเครื่องและรอจนกว่าเครื่องจะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
 3. กด Go (ไป) 11 ครั้งเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน

  ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกะพริบสองครั้งเมื่อคุณเปิดโหมดเงียบ

  ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกะพริบหนึ่งครั้งเมื่อคุณปิดโหมดเงียบ

HL-L2350DW/HL-L2351DW/HL-L2370DN/HL-L2375DW/HL-L2376DW/HL-L2385DW/HL-L2386DW

 1. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] จากนั้นกดOK
 2. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Ecology (ระบบนิเวศน์)] จากนั้นกดOK
 3. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก [Quiet Mode (โหมดเงียบ)] จากนั้นกด OK
 4. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [On (เปิด)] หรือ [Off (ปิด)] จากนั้นกดGo (ไป)

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น