HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
 2. ดึงถาดใส่กระดาษออกจากเครื่องจนสุด
 3. ที่ด้านหลังเครื่อง ให้ดึงถาดใส่กระดาษ 2 ด้านออกจากเครื่องจนสุด
 4. ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง หรือออกจากถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
 5. กำจัดกระดาษที่อาจติดอยู่ใต้เครื่องเนื่องจากไฟฟ้าสถิต
 6. ถ้ากระดาษไม่ได้ติดอยู่ในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ให้เปิดฝาหลัง
  คำเตือน
  พื้นผิวร้อน

  ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

 7. ใช้มือทั้งสองข้างดึงกระดาษที่ติดออกจากด้านหลังเครื่องอย่างนุ่มนวล
 8. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
 9. ใส่ถาดใส่กระดาษ 2 ด้านกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องให้แน่น
 10. ใส่ถาดใส่กระดาษกลับเข้าไปที่ด้านหน้าเครื่องให้แน่น

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น