HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง
  2. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

    การดึงกระดาษที่ติดลงด้านล่างด้วยมือสองข้างจะช่วยให้คุณหยิบกระดาษออกได้ง่ายขึ้น

  3. คลี่ปึกกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษติดเมื่อใช้งานต่อไป และเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  4. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (  )
  5. เสียบถาดใส่กระดาษกลับเข้าในเครื่องพิมพ์ให้แน่น

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น