HL-L2320D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Replace Toner (เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์))

เครื่องบราเดอร์มีวัสดุการพิมพ์ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่แยกออกจากกัน เช่น ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ตรวจสอบคุณได้ทำการเปลี่ยนเฉพาะตลับผงหมึกเท่านั้นไม่ใช่แม่แบบสร้างภาพ  
> คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

> สำหรับหมายเลขสินค้า (รหัสสินค้า) ของตลับผงหมึก (โทนเนอร์) คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของข้อความผิดพลาด  Replace Toner

หมายเหตุ: ภาพประกอบที่แสดงด้านล่างเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

 1. เครื่องต้องอยู่ในสถานะ เปิดใช้งาน
 2. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  OpenFrontCover
 3. นำชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากเครื่อง
  RemoveTonerDrum
 4. กดคันล็อกลงและนำตลับผงหมึกออกจากแม่แบบสร้างภาพ
  TakeTonerOutDrum
 5. แกะซองตลับผงหมึกใหม่และดึงที่ป้องกันวัสดุการพิมพ์ออก ประกบตลับผงหมึกเข้ากับแม่แบบสร้างภาพจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงล็อกเข้าที่ หากคุณประกบตลับผงหมึกถูกต้อง  คันล็อกของแม่แบบสร้างภาพจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ
  ReplaceNewToner
 6. ทำความสะอาดสายโคโรนาที่อยู่ภายในชุดแม่แบบสร้างภาพ โดยค่อยๆสไลด์แถบสีเขียวจากซ้ายไปยังขวาและจากขวากลับมายังซ้ายหลายรอบ
  CleanColonaWire

  อย่าลืมเลื่อนแถบสีเขียวกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งตั้งต้น  (HomePosition) ลูกศรของแถบจะต้องตรงกับลูกศรบนชุดแม่แบบสร้างภาพ  หากชี้ไม่ตรงกัน กระดาษที่พิมพ์ออกมาจะมีเส้นตั้งตรงปรากฏอยู่

 7. ติดตั้งชุดประกอบแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) และตลับผงหมึก (โทนเนอร์)  กลับเข้าไปในตัวเครื่อง
  InstallTonerDrum
 8. ปิดฝาครอบด้านหน้า
  CloseFrontCOver

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น