PQ1500SL

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกนยึดหลอดด้าย

<แกนยึดหลอดด้ายแบบนอน>

 

 1. เลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายเข้าไปชิดกับหลอดด้ายให้มากที่สุดเพื่อยึดหลอดด้ายให้อยู่กับที่
  spool cap 1 แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย

  ตรวจสอบคุณได้เลือกใช้ขนาดแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับหลอดด้ายแล้ว หากแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายมีขนาดเล็กกว่าหลอดด้าย อาจทำให้ความตึงด้ายไม่ถูกต้อง

   
 2. หากคุณไม่มีแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าหลอดด้าย จะมีร่องในหลอดด้าย
  Slit(Notch) 1 ร่อง(รอยบาก)

  สวมหลอดด้ายโดยให้รอยบากหรือร่อง หันไปทางส่วนฐานของแกนยึดหลอดด้าย

   
 3. เป็นสิ่งสำคัญที่ด้ายจะต้องถูกปล่อยออกจากหลอดด้ายโดยเรียบร้อย โดยตรวจสอบดูว่าต้องมีพื้นที่ว่างรอบๆระหว่างหลอดด้ายและส่วนปลายของแกนยึดหลอดด้าย เพื่อให้ด้ายผ่านไปได้โดยง่าย
   Make sure there is space

 

 

 

<แกนยึดหลอดด้ายแบบตั้งตรง>
หากหลอดด้ายหมุนไม่คงที่ทำให้ความตึงด้ายไม่ถูกต้อง  ให้วางแผ่น
สักหลาดรองหลอดด้าย ไว้ที่ด้านใต้ของหลอดด้าย

 

place felt under the spool of thread 1 สักหลาดรองหลอดด้าย

2 แกนยึดหลอดด้าย
 

หากคำถามของท่านยังไม่ได้รับคำตอบ ท่านได้ลองดูคำถามข้ออื่นๆ แล้วหรือไม่?

ท่านได้ลองดูคู่มือแล้วหรือไม่?

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, BM-3500/2600, DS-140, FS101, FS50, Innov-is 1500D/1500, Innov-is 50, Innov-is 55P, Innov-is 750E, Innov-is 950, Innov-is 95E, Innov-is 980D, Innov-is 980K, LS-2125/2160, NX-400Q/400, NX-600, PQ1500SL, QC-1000

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น