PT-D800W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

How to insert a new image into each label using a database file. (P-touch Editor 5.x for Windows)

Load the Access file to P-touch Editor and print the file as described below.

 

In this example, we will use a database defined in Access as follows:
The "Image" field is an "OLE object" data type, and a bitmap file (.bmp) is inserted.
Access file
 

 1. Start P-touch Editor, set the printer and media size, and then click [File] - [Database] - [Connect].
   
 2. On the [Open Database] screen, select [Connect Database File], click [Browse], and locate the folder where the above Access file is saved.
   
 3. Select the Access file and click [Next]. The Access data appears.
  The "Image" (OLE object) field does not appear in P-touch Editor, but the file is correctly connected.

 4. Click [Insert] - [Database Field]. (If [Insert] does not appear in the menu bar, click the area where the tape is shown.)
  Select Database Field
   
 5. Select "Image" for "Merge Type" and then select the desired image. The image of the "Image" field appears.
  Merge Fields

  Image appears
   
 6. Click [Insert] - [Database Field].  On the [Merge Fields] screen, select "Model" and then click [OK].  The "Model" field appears.
  Merge Fields screen - Select Model

  Model appears
   
 7. Click [File] - [Print] to print.
  Layout completed

Om du inte fick svar på din fråga, har du tittat på andra Vanliga frågor?

Har du tittat efter i manualerna?

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.

Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?

Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.