MFC-L5750DW

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Papier zaciął się w tacy dwustronnej

Jeśli panel sterowania urządzenia lub aplikacja Status Monitor wskazują zacięcie papieru w tacy druku dwustronnego, wykonaj poniższe czynności:
 1. Pozostaw urządzenie włączone przez 10 minut, aby wewnętrzny wentylator schłodził bardzo gorące części znajdujące się wewnątrz urządzenia.
 2. Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.
 3. Wysuń całkowicie tacę dwustronną z tyłu urządzenia.
 4. Wyciągnij zacięty papier z urządzenia lub z tacy dwustronnej.
 5. Usuń spod urządzenia papier, który mógł tam utknąć na skutek naelektryzowania.
 6. Jeśli papier nie zaciął się w tacy dwustronnej, otwórz pokrywę tylną.
  OSTRZEŻENIE
  GORĄCA POWIERZCHNIA

  Części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Przed dotknięciem wewnętrznych części urządzenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

 7. Obiema rękami delikatnie wyciągnij zacięty papier z tyłu urządzenia.
 8. Zamknij tylną pokrywę, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.
 9. Wsuń dokładnie dwustronną tacę ponownie z tyłu urządzenia.
 10. Wsuń dokładnie dwustronną tacę z przodu urządzenia.

Jeśli Twoje pytanie pozostaje bez odpowiedzi, czy sprawdziłaś/sprawdziłeś inne odpowiedzi na często zadawane pytania?

Czy zapoznałaś/zapoznałeś się z podręcznikami?

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Powiązane modele

DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?

Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.