DCP-J925DW

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Hvordan skanner jeg dokumenter i Mac OS X 10.6?

Bruk en av disse metodene for å skanne dokumenter:
 - Ved hjelp av bildeopptaksprogrammet Image Capture
 - Ved å skanne direkte fra delen "Utskrift og faks" (Print & Fax) 

Metode 1: Ved hjelp av bildeopptaksprogrammet Image Capture
Du vil trenge ICA Scanner Driver for å kunne bruke Image Capture, som følger med Mac OS X 10.6. Brother CUPS Printer Driver for Mac OS X 10.6 inneholder ICA Scanner Driver. For å kunne installere ICA Scanner Driver må du installere CUPS Printer Driver.

Følg trinnene nedenfor:

 1. Koble Brother-maskinen til Macintosh-en med en USB-kabel. Eventuelt koble Brother-maskinen til samme LAN/lokalnett (hvis du bruker en nettverksmodell) som Macintosh-en er koblet til.

 2. Start opp programmet Image Capture.
  Start opp Image Capture

 3. Velg maskinen fra listen på venstre side av skjermbildet.

  Tips:
  Hvis du koblet sammen Brother-maskinen og Macintosh-en med en USB-kabel, vil du kunne se maskinen i området ENHETER (DEVICES). Hvis du er tilkoblet via LAN/lokalnett, vil du kunne se den i området DELT (SHARED).
  Image Capture

 4. Plasser dokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglasset.
  - Hvis du plasserer dokumentet i den automatiske dokumentmateren, velg "Dokumentmater" (Document Feeder) som modus (Mode) og angi størrelsen på dokumentet ved "Skannestørrelse" (Scan Size).
  Image Capture


  - Hvis du plasserer dokumentet på skannerglasset, velg "Planskanner" (Flatbed) som modus.
  Merknader:
  * Dersom Brother-maskinen ikke har en automatisk dokumentmater, vises ikke Modus-alternativet.
  * Når boksen Påvis separate elementer (Detect Separate Items) er tom (ikke krysset av), vil dokumentet bli skannet som ett element og lagret som én fil. Når boksen Påvis separate elementer er avkrysset, vil programmet oppdage hvert enkelt bilde og lagre dem som separate filer. Dersom programmet ikke automatisk beskjærer dokumentet slik du ønsker, kan du gjøre dette manuelt ved å dra musepekeren over den delen du ønsker å skanne, fra dialogboksen som du får tilgang til ved å klikke Vis detaljer (Show Details).
  Image Capture

 5. Velg målmappe eller målprogram ved Skann til (Scan To).
  Image Capture

  Tips:
  Om nødvendig kan du justere følgende innstillinger i dialogboksen som du får tilgang til ved å klikke Vis detaljer (Show Details). Merk at elementnavnet og den tilordnede verdien kan variere avhengig av maskintypen.

  • Skannemodus (Scan Mode): Velg "Dokumentmater" eller "Planskanner" (Document Feeder eller Flatbed).
  • Dokumenttype (Kind): Velg mellom "Farge", "Sort-hvitt" og "Tekst" (Color, Black & White eller Text).
  • Oppløsning (Resolution): Velg den oppløsningen du ønsker å skanne dokumentet i.
  • Skannestørrelse (Scan Size): Velg papirstørrelse for dokumentet som skannes fra dokumentmateren eller fra skanneområdet på planskanneren.
  • Retning eller rotasjonsvinkel (Orientation eller Rotation Angle): Velg dokumentretning i dokumentmateren eller skannevinkel fra planskanneren.
  • Tosidig (Duplex): Du kan velge tosidig skanning fra dokumentmateren dersom modellen du bruker, støtter denne funksjonen.
  • Skann til (Scan To): Velg målmappe eller målprogram.
  • Navn (Name): Skriv inn prefiksteksten som brukes som navn på det skannede bildet.
  • Format: Velg filformat for de skannede dataene.
  • Bildekorrigering (Image Correction): Med manuell innstilling kan du justere lysstyrke, fargetone, temperatur og metning (Brightness, Tint, Temperature og Saturation).

  Image Capture

 6. Klikk Scan for å begynne å skanne.


Metode 2: Ved å skanne direkte fra delen "Utskrift og faks" (Print & Fax)
Hvis du allerede har lagt til Brother-maskinen i delen Utskrift og faks (Print & Fax), kan du skanne direkte derfra. Følg trinnene nedenfor:
 1. Koble Brother-maskinen til Macintosh-en med en USB-kabel. Eventuelt koble Brother-maskinen til samme LAN/lokalnett (hvis du bruker en nettverksmodell) som Macintosh-en er koblet til.
 2. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 3. Klikk på Utskrift og faks-ikonet.
 4. Velg maskinen fra listen til venstre på skjermbildet og klikk Åpne utskriftskø .
  Utskrift og faks

 5. Klikk på Skanner-ikonet.
  Utskrift og faks

 6. Plasser dokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerglasset.
  - Hvis du plasserer dokumentet i den automatiske dokumentmateren, velg "Dokumentmater" (Document Feeder) som modus (Mode) og størrelsen på dokumentet ved "Skannestørrelse" (Scan Size).
  Skanner

  - Hvis du plasserer dokumentet på skannerglasset, velg "Planskanner" (Flatbed) som modus.
  Merknader:
  * Dersom Brother-maskinen ikke har en automatisk dokumentmater, vises ikke Modus-alternativet.
  * Når boksen Påvis separate elementer (Detect Separate Items) er tom (ikke krysset av), vil dokumentet bli skannet som ett element og lagret som én fil. Når boksen Påvis separate elementer (Detect Separate Items) er avkrysset, vil programmet oppdage hvert enkelt bilde og lagre dem som separate filer. Dersom programmet ikke automatisk beskjærer dokumentet slik du ønsker, kan du gjøre dette manuelt ved å dra musepekeren over den delen du ønsker å skanne, fra dialogboksen som du får tilgang til ved å klikke Vis detaljer (Show Details).
  Skanner

 7. Velg målmappe eller målprogram ved Skann til (Scan To).
  Skanner

  Tips:
  Om nødvendig kan du justere følgende innstillinger i dialogboksen som du får tilgang til ved å klikke Vis detaljer (Show Details). Merk at elementnavnet og den tilordnede verdien kan variere avhengig av maskintypen.

  • Skannemodus (Scan Mode): Velg "Dokumentmater" eller "Planskanner" (Document Feeder eller Flatbed).
  • Dokumenttype (Kind): Velg mellom "Farge", "Sort-hvitt" og "Tekst" (Color, Black & White eller Text).
  • Oppløsning (Resolution): Velg den oppløsningen du ønsker å skanne dokumentet i.
  • Skannestørrelse (Scan Size): Velg papirstørrelse for dokumentet som skannes fra dokumentmateren eller fra skanneområdet på planskanneren.
  • Retning eller rotasjonsvinkel (Orientation eller Rotation Angle): Velg dokumentretning i dokumentmateren eller skannevinkel fra planskanneren.
  • Tosidig (Duplex): Du kan velge tosidig skanning fra dokumentmateren dersom modellen du bruker, støtter denne funksjonen.
  • Skann til (Scan To): Velg målmappe eller målprogram.
  • Navn (Name): Skriv inn prefiksteksten som brukes som navn på det skannede bildet.
  • Format: Velg filformat for de skannede dataene.
  • Bildekorrigering (Image Correction): Med manuell innstilling kan du justere lysstyrke, fargetone, temperatur og metning (Brightness, Tint, Temperature og Saturation).

  Skanner

 8. Klikk Scan for å begynne å skanne.

Hvis spørsmålet ditt ikke ble besvart, har du sjekket andre vanlige spørsmål?

Har du sjekket i brukerveiledningene?

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Beslektede modeller

DCP-315CN, DCP-340CW, DCP-375CW, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7045N, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-750CW, DCP-770CW, DCP-8065DN, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9010CN, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J752DW, DCP-J925DW, MFC-295CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-490CW, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7820N, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-820CW, MFC-8370DN, MFC-845CW, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-885CW, MFC-8860DN, MFC-8870DW, MFC-8880DN, MFC-8890DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9120CN, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9420CN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW, MFC-990CW, MFC-9970CDW, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J650DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.