DCP-J925DW

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Scan a document and open the scanned image with a graphics application (For Windows)

You can scan a document directly into your graphics application for viewing and editing using ControlCenter4. Click the link below for the ControlCenter4 user interface you are using to see more details.

NOTE: Illustrations shown below are from a representative product and operating system and may differ from your Brother machine and operating system.

 

Home Mode

 1. Load your document.
 2. Click the Scan tab.
 3. Select the Document Type and Scan Size.
 4. Click Scan.
  Scan tab in Home mode
   
 5. The scanned image will be displayed in the image viewer. Confirm and edit (if necessary) the scanned image.
 6. Click Open with an Application.
  Click Open with an Application
   
 7. The Open with an Application dialog will appear. Select the application from the Target Application drop-down list and click OK. The image data will appear in the application you have selected.
  Open with an Application dialog

 

 

Advanced Mode

 1. Load your document.
 2. Click the Scan tab. If you want to change the scan settings, click here to see the details of how to change scan settings.
 3. Click Image. The image data will appear in the pre-selected application you have selected in the settings window for Scan to Image.
  Scan tab in Advanced mode

Hvis spørsmålet ditt ikke ble besvart, har du sjekket andre vanlige spørsmål?

Har du sjekket i brukerveiledningene?

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.