VC-500W

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Hvad betyder lysindikationerne?

Indikatorerne lyser og blinker, for at vise printerens status.

Wi-Fi button Wi-Fi-knappen
Cassette button Kasetteknappen
 Swipe-To-Cut panel   Panelet Stryg-Til-Klip

 

Wi-Fi-knap

Status på LED

Tilstand

Løsning

Off

(Slukket)

Ingen trådløs forbindelse
 
 
Blinking in White

(Blinker hvidt)

Indstiller Wireless Direct-tilstand
Lit in White

(Lyser hvidt)

Enheden og printeren er direkte forbundet
(Wireless Direct-tilstand)
Blinking in Blue

(Blinker blåt)

Indstiller til Infrastrukturtilstand
Blinking fast in Blue

(Blinker blåt, hurtigt)

Trådløs tilslutning mislykkedes
(der opstod en fejl under konfigurationen til infrastruktur-tilstand)
Sluk og tænd printeren. Prøv at tilslutte i infrastruktur-tilstand igen.
For at læse om tilsutningsmetoder, kan du læse denne FAQ: “Hvordan tilslutter jeg printeren til min computer i infrastruktur-tilstand?”
Lit in Blue

(Lyser konstant blåt)

Infrastruktur-tilstand
(tilsluttet gennem et trådløst accesspoint/en router)

 

 

Kassetteknap

Status på LED

Tilstand
Løsning
Off

(Slukket)

Rullekassetten er ikke installeret Installér rullekassetten. Hvis kassetten allerede er installeret, skal du af- og gen-installere den.
For vejledning til installation af rullekassette, kan du læse denne FAQ: “Hvordan installerer/udskifter jeg rullekassetten?”
Blinking slow in White

(Blinker hvidt, langsomt)

Indlæser rullekassette
Blinking fast in White

(Blinker hvidt, hurtigt)

Kan ikke indlæse rullekassette Installér den korrekte rullekassette.
Rullen er tom Installér en ny rullekassette.
Lit in White

(Lyser konstant hvidt)

Rullekassetten er korrekt installeret

 

 

Stryg-Til-Klip-panel

Status LED

Condition
Solution
Middle LED blinking

(Midterste LED blinker)

Behandling af billede /
Opdatering af printersoftware (og rullekassetten er indstalleret)
All three LEDs light and then only middle LED turns off

(De to yderste LED'er lyser konstant, mens midterste LED blinker)

Opdaterer printersoftware (og rullekassette er ikke installeret)
After middle LED lights, both end LEDs light

(Midterste LED blinker, og de to yderste LED'er blinker modsat)

Udskriver
LEDs light from left to right

(LED'erne blinker fra venstre mod højre)

Printeren er tændt
LEDs turn off from right to left

(LED'erne slukker fra højre mod venstre)

Printeren er slukket
LEDs blink from left to right

(LED'erne blinker fra venstre mod højre)

Klip det udskrevne papir
Træk fingeren fra venstre mod højre på panelet Stryg-Til-Klip for at skære det udskrevne papir af.
For vejledning til afskæring af papir, kan du læse denne FAQ: “Hvordan afskærer jeg det udskrevne papir?”
All LEDs blink simultaneously

(Alle LED'er blinker samtidig)

Fjern fastkørt papir Kontrollér, om tidligere udskrevet papir fortsat ligge i printeren, eller om der er fastkørt papir i output-åbningen foran. Tryk ned og hold kassetteknappen, fjern rullekassetten og papiret.
Swipe-To-Cut panel

(Alle LED'er lyser konstant)

Rullekassetten er ikke installeret, eller kan ikke genkendes Kontrollér, at rullekassetten er installeret korrekt.

Har du læst andre ofte stillede spørgsmål, hvis dit spørgsmål ikke blev besvaret?

Har du set i manualerne?

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Relaterede modeller

VC-500W

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.

Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?

Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.