PT-P900W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Jaké jsou dostupné volby podávání a odstřihování štítků?

Při tisku lze na obrazovce Print vybrat některou z následujících šesti voleb:

 

Auto Cut
 • Každý štítek je po vytištění automaticky odstřižen.
 • Když jsou volby Auto Cut a Half Cut vybrány současně, bude po vytištění zcela odstřižen pouze poslední štítek.
 • Tiskárnu lze rovněž nastavit tak, aby odstřihávala štítky po vytištění určeného počtu.
Half Cut
 • Je odstřižena pouze svrchní strana štítku a nikoli podklad, což usnadňuje jeho odstraňování.
Chain Printing
 • Při tisku většího množství se štítky vytisknou souvisle bez odstřihování jednotlivých štítků. Po vytištění se poslední štítek zastaví na místě bez odstřižení.
Special tape (no cuts)
 • Po vytištění se štítek zastaví na místě bez odstřižení.
  Bez použití funkce odstřihávání po tisku vyjměte kazetu s páskou z přístroje a odstřihněte pásku nůžkami.
Mirror Printing
 • Vytiskne zrcadlový obraz štítku.
Output Directly to Printer Driver
 • Odešle data přímo z aplikace do ovladače tiskárny. (Vzhledem k tomu, že má rychlost tisku přednost před kvalitou, některé části se nemusí vytisknout nebo se mohou po vytisknutí mírně lišit od skutečného vzhledu.)

 

 

 • Některé volby lze používat současně (s výjimkou následujících případů).
 • Když vyberete volbu Special tape (no cuts), budou volby Auto Cut, Half Cut a Chain Printing deaktivovány, i když byly vybrány.
 • Používáte-li pásku TZe (nelaminovanou) a vyberete volbu Half Cut, bude volba Half Cut deaktivována a místo toho bude vybrána volba Auto Cut.
 

 

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.