MFC-T910DW

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Zaseknutý papír

Pro odstranění zprávy Zaseknutý papír postupujte dle následujících pokynů:

 

Pro modely s FAXem:
Předtím, než odpojíte zařízení z napájení, přeneste si faxové zprávy z paměti zařízení do počítače nebo do jiného faxového zařízení, abyste nepřišli o žádné důležité zprávy.
Pro informace, jak přenést faxy do jiného faxového zařízení klikněte zde.

Zaseknutý papír A/B/C

 1. Odpojte vaše zařízení zcela z elektriky (napájecí kabel vytáhněte úplně ze zásuvky).
 2. Vytáhněte celý zásobník papíru ze zařízení.

  Pull the paper tray
   
 3. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř zařízení, abyste uvolnili zaseknutý papír.

   

  Green Levers

  • Pokud displej na zařízení (dále jen jako LCD) zobrazuje hlášení Zaseknutí B Vpředu nebo Opakované zaseknutí B VpředuPřejděte na krok 8.
  • Pokud LCD zobrazuje Zaseknutí C vzadu, Přejděte na krok8-b..
 4. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedejte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

  Lift the scanner cover
   
 5. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír ze zařízení. (1)

  Pull jammed paper out
   
 6. Pokud LCD zobrazuje Opakované zaseknutí A Uvnitř/Vpředu, posuňte tiskovou hlavu (pokud je to potřeba) a vyjměte odsud veškerý zbývající papír. Ujistěte se, že v rozích zařízení (1) a (2) nezůstaly žádné kousky papíru.

  Scraps
   
  • NEDOTÝKEJTE SE enkodéru pásky, tenkého plastového pásu, který se táhne přes šířku přístroje. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení. 

   Encorder strip
    
  • Pokud je tisková hlava v pravém rohu, jak je ukázáno na obrázku níže (2), nemůžete posunout tiskovou hlavu rukou.
   Postupujte podle těchto kroků:
   1. Zavřete kryt skeneru a znovu připojte napájecí kabel.
   2. Otevřete znovu kryt skeneru a stiskněte Stop/Konec nebo Cancel (Zrušit), dokud se tisková hlava neposune na střed.
   3. Poté odpojte zařízení od napájení a vyjměte zaseknutý papír.
  • Pokud je papír zaseknutý pod tiskovou hlavou, odpojte ze zařízení napájecí kabel a poté posuňte tiskovou hlavu tak, abyste mohli papír vyjmout.
   Držte konkávní plochy se značkami trojúhelníku, jak je znázorněno na obrázku (3) a přesuňte tiskovou hlavu.

   Print Head
    
  • Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo čistícím prostředkem.
 7. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

  Close scanner cover
   
 8. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír ze zařízení (1).

  Pull jammed paper out

  Pokud zobrazuje LCD Opakované zaseknutí A Uvnitř/Vpředu nebo Opakované zaseknutí B Vpředu, postupujte následovně:

   

  1. Pozorně se podívejte dovnitř (1), aby jste odstranili veškeré kousky papíru.

   Look carefully inside for any scraps of paper
    
  2. Stlačte obě páčky (1)  a poté otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru na zadní straně zařízení.


   Squeeze both levers, and then open Jam Clear Cover
    
  3. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír ven ze zařízení.

   Pull jammed paper out
    
  4. Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru. Zkontrolujte, zda je kryt zcela uzavřen.

   Close Jam Clear Cover
    
 9. Vložte zásobník papíru pevně zpět do zařízení.

  Put paper tray firmly back in machine
   
 10. Přidržujte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru (1) tak, aby zaklapla, a poté rozložte podpěru papíru (2).

  Pull out paper support, and then unfold paper support flap
   
 11. Zapojte napájecí kabel zpět do el. zásuvky (230V).
 12. Zkontrolujte, zdali zpráva na displeji zmizela.

Pokud se zpráva stále zobrazuje, otevřete a zavřete kryt skeneru.

 

Pokud zobrazuje LCD Opakované zaseknutí A Uvnitř/Vpředu nebo Opakované zaseknutí B Vpředu, může být v zařízení zaseknutý malý kousek papíru.
Pro odstranění roztrhaného papíru uvíznutého ve vašem zařízení se prosím vraťte ke KROKU Č. 1.  

Pokud jste již zkoušeli odstranit veškerý roztrhaný papír zůstávající ve vašem zařízení Brother a chybová zpráva se stále zobrazuje, kontaktujte Zákaznickou podporu na"Kontakty".

 

Zaseknutý papír D/E

 1. Odpojte vaše zařízení zcela z elektriky (napájecí kabel vytáhněte úplně ze zásuvky).
 2. Odstraňte veškerý papír, který je vložen do deskového podavače.
  Umístěte podpěru papíru zpět do deskového podavače.
   
 3. Vytáhněte zásobník papíru úplně ze zařízení.(1)

  Pull the paper tray
   
 4. Zatáhněte za dvě zelené páčky uvnitř zařízení, abyste uvolnili zaseknutý papír.

  Green Levers
 5. Položte obě ruce pod plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedejte kryt skeneru (1) do otevřené polohy.

  Lift the scanner cover
   
 6. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír ven ze zařízení.(1)

  Pull the jammed paper
   
 7. Pokud LCD zobrazuje Zaseknutí Uvnitř/Deskový podavač nebo Opakované zaseknutí Uvnitř/Deskový podavač, posuňte tiskovou hlavu (pokud je to potřeba) a vyjměte odsud veškerý zbývající papír.Ujistěte se, že v rozích zařízení (1) a (2) nezůstaly žádné kousky papíru.

  Scraps
   
  • NEDOTÝKEJTE SE enkodéru pásky, tenkého plastového pásu, který se táhne přes šířku přístroje. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

   Encorder strip
    
  • Pokud je tisková hlava v pravém rohu, jak je ukázáno na obrázku níže (2), nemůžete posunout tiskovou hlavu rukou. Zavřete kryt skeneru a znovu připojte napájecí kabel. Otevřete znovu kryt skeneru a stiskněte Stop/Konec nebo Cancel (Zrušit) dokud se tisková hlava neposune na střed. Poté odpojte zařízení od napájení a vyjměte zaseknutý papír.
  • Pokud je papír zaseknutý pod tiskovou hlavou, odpojte ze zařízení napájecí kabel a poté posuňte tiskovou hlavu tak, abyste mohli papír vyjmout.
   Držte konkávní plochy se značkami trojúhelníku, jak je znázorněno na obrázku (3) a přesuňte tiskovou hlavu.

   Print Head
    
  • Pokud vám inkoust znečistí pokožku nebo oděv, zasažené místo ihned omyjte mýdlem nebo čistícím prostředkem.
 8. Oběma rukama opatrně zavřete kryt skeneru.

  Close the scanner cover
   
 9. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír ze zařízení (1).

  Pull out the jammed paper

  Pokud máte potíže s vytažením papíru, zatlačte uvolňovací páčku (1) směrem k zadní části zařízení a poté vytáhněte papír.
  Release Lever

 10. Zavřete kryt deskového podavače.

  Close MP traycover
   
 11. Vložte zásobník papíru pevně zpět do zařízení.

  Put paper tray
   
 12. Přidržujte zásobník papíru na místě a zároveň vysuňte podpěru papíru (1) tak, aby zaklapla, a poté rozložte podpěru papíru (2).

  Paper support
   
 13. Zapojte napájecí kabel zpět do el. zásuvky (230V).
 14. Zkontrolujte, zdali zpráva na displeji zmizela.

Pokud se zpráva stále zobrazuje, otevřete a zavřete kryt skeneru.

 

Pokud zobrazuje LCD Opakované zaseknutí E Uvnitř/Deskový podavač, může být v zařízení zaseknutý malý kousek papíru.
Pro odstranění roztrhaného papíru uvíznutého ve vašem zařízení se prosím vraťte ke KROKU 1.

Pokud jste již zkoušeli odstranit veškerý roztrhaný papír zůstávající ve vašem zařízení Brother a chybová zpráva se stále zobrazuje, kontaktujte Zákaznickou podporu na  "Kontakty".

Prohlédli jste si příručky?

Potřebujete-li další pomoc, kontaktujte zákaznický servis společnosti Brother:

Související modely

MFC-T910DW

Názory na obsah

Chcete-li nám pomoci vylepšit naši podporu, uveďte níže vaše názory.

Krok 1: Jak vám informace na této stránce pomohly?

Krok 2: Chcete uvést další poznámky?

Upozorňujeme vás, že tento formulář slouží pouze pro názory.