Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

NC-7100w

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

'Get More Info' option in Windows® 2000 is not working with IPP. What should I do?

 

If you are using a URL of:
     

http://ip_address:631 or http://ip_address:631/ipp, the Get More Info option in Windows® 2000 will not function. If you wish to use the Get More Info option use the following URL:
     

http://ip_address
     

This will then force Windows® 2000/XP to use Port 80 to communicate with the Brother print server.

 

Windows® 95/98/Me clients not able to get the driver from a Windows® 2000/XP system.
     

You must be using version 4.0 or later of Internet Explorer and the Microsoft Internet Print Services software must be installed on your client computers.


Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.