HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Clean the Paper Pick-up Rollers

Cleaning the paper pick-up rollers periodically may prevent paper jams by ensuring that paper feeds properly.

If you have paper feed problems, clean the pick-up rollers as follows:

  1. Press and hold to turn the machine off.
  2. Pull the paper tray completely out of the machine.
  3. If paper is loaded or something is stuck inside in the paper tray, remove it.
  4. Tightly wring out a lint-free cloth soaked in lukewarm water, and then wipe the separator pad on the paper tray to remove dust.
  5. Wipe the two pick-up rollers inside the machine to remove dust.
  6. Reload the paper and put the paper tray firmly back in the machine.
  7. Press to turn the machine on.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.