HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Почистване на модула на барабана с използване на Печат на точки от барабана

Ако на отпечатаните страници има точки или други повтарящи се отпечатъци на интервали от 94 мм, по барабана може да има чуждо тяло, напр. лепило от етикет, залепнало по повърхността на барабана.

HL-L2312D

 1. Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
 2. Натиснете Go (Старт) осем пъти.
  Устройството отпечатва листа за проверка с точките по барабана.
 3. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
 4. Отворете предния капак.
 5. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.
 6. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.
 7. Завъртете модула на барабана, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че зъбното колело на модула на барабана е от лявата страна.
 8. Използвайте номерираните маркери до ролката на барабана, за да намерите петното на барабана. Например точка в колона 2 на листа за проверка означава, че има петно в зона “2” на барабана.
 9. Въртете към себе си ръба на модула на барабана, като оглеждате повърхността му, за да намерите петното.
  ВАЖНО
  • За да се избегнат проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, а само колелото в края.
 10. Бършете леко повърхността на модула на барабана със сух памучен тампон, докато петното на повърхността или чуждото тяло не се махне.
  ЗАБЕЛЕЖКА
  НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остър предмет или с течност.
 11. Натиснете тонер касетата плътно в модула на барабана, докато я чуете, че щраква на мястото си.
  Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.
 12. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.
 13. Затворете предния капак на устройството.
 14. Натиснете , за да включите устройството.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

 1. Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
 2. Натиснете или , за да се покаже опцията [Печатай док.], а след това натиснете OK.
 3. Натиснете или , за да се изберете опцията [Барабан точ.печ.].
 4. Натиснете Go (Старт).
  Устройството отпечатва листа за проверка с точките по барабана.
 5. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
 6. Отворете предния капак.
 7. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.
 8. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.
 9. Завъртете модула на барабана, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че зъбното колело на модула на барабана е от лявата страна.
 10. Използвайте номерираните маркери до ролката на барабана, за да намерите петното на барабана. Например точка в колона 2 на листа за проверка означава, че има петно в зона “2” на барабана.
 11. Въртете към себе си ръба на модула на барабана, като оглеждате повърхността му, за да намерите петното.
  ВАЖНО
  • За да се избегнат проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, а само колелото в края.
 12. Бършете леко повърхността на модула на барабана със сух памучен тампон, докато петното на повърхността или чуждото тяло не се махне.
  ЗАБЕЛЕЖКА
  НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остър предмет или с течност.
 13. Натиснете тонер касетата плътно в модула на барабана, докато я чуете, че щраква на мястото си.
  Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.
 14. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.
 15. Затворете предния капак на устройството.
 16. Натиснете , за да включите устройството.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.