HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Clean the Corona Wire

If you have print quality problems or the control panel displays [Drum !] status, clean the corona wire.

  1. Open the front cover.
  2. Remove the toner cartridge and drum unit assembly from the machine.
  3. Clean the corona wire inside the drum unit by gently sliding the green tab from left to right and right to left several times.
    Be sure to return the tab to the Home position (). The arrow on the tab must be aligned with the arrow on the drum unit. If it is not, printed pages may have a vertical stripe.
  4. Install the toner cartridge and drum unit assembly back into the machine.
  5. Close the front cover of the machine.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.