HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Заседнала хартия в тавата за двустранен печат

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия за двустранен печат, изпълнете следните стъпки:
 1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
 2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.
 3. От задната част на устройството издърпайте изцяло тавата за двустранен печат от него.
 4. Издърпайте заседналата хартия извън устройството или извън тавата за двустранен печат.
 5. Извадете хартията, която може да е заседнала под устройството поради статично електричество.
 6. Ако в тавата за двустранен печат няма хартия, отворете задния капак.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

  Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

 7. С две ръце леко издърпайте заседналата хартия от задната страна на устройството.
 8. Затворете задния капак така, че да се застопори в затворено положение.
 9. Пъхнете докрай тавата за двустранен печат обратно в задната част на устройството.
 10. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в предната част на устройството.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.