DCP-L8410CDW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Смяна на ремъка

Преди да започнете процедурата по смяната Свързана информация: смяна на консумативи

 1. Уверете се, че устройството е включено.
 2. Натиснете бутона за освобождаване на предния капак и отворете капака.
 3. Хванете зелената ръкохватка на модула на барабана. Издърпайте модула на барабана от устройството, докато спре.
 4. Завъртете зеления блокиращ лост (1) обратно на часовниковата стрелка, така че да се застопори в позиция за освобождаване. Като държите зелените ръкохватки на модула на барабана, повдигнете предната му част и го извадете от устройството.
  ВАЖНО

  Дръжте зелените ръкохватки на модула на барабана при пренасяне. НЕ дръжте модула на барабана отстрани.

 5. Хванете зелената ръкохватка на ремъка с две ръце и повдигнете ремъка нагоре, след което го извадете.
 6. Разопаковайте новия ремък и го поставете в устройството. Уверете се, че ремъкът е хоризонтален и е легнал добре на мястото си.
  ЗАБЕЛЕЖКА
  За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.
 7. Зеленият блокиращ лост (1) трябва да е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.
 8. Внимателно плъзнете модула на барабана в устройството, докато опре в зеления блокиращ лост.
 9. Завъртете зеления блокиращ лост по часовниковата стрелка в позиция за блокиране.
 10. Като използвате зелената ръкохватка, пъхнете модула на барабана обратно в устройството, така че да щракне на мястото си.
 11. Затворете предния капак на устройството.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T)

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.