DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

No Toner (Липсва тонер)

Тонер касетата за цвета показан на дисплея не е поставена правилно. Извадете барабана. Извадете тонер касетата за показания цвят показана на LCD дисплея и я поставете отново в барабана.

ЗАБЕЛЕЖКА. Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.

  изображение


 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.


  изображение


 4. Хванете за дръжката на тонер касетата и леко я бутнете към устройството за да я освободите. След това я извадете от барабана.


  изображение  • НЕ изхвърляйте тонер касетите в огън. Може да се взривят, причинявайки наранявания.

  • НЕ използвайте материали за почистване съдържащи амоняк, алкохол, никаква разновидност на спрей или никакъв вид запалителни вещества за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да причини пожар или токов удар.

  • Внимавайте да не вдишавате тонер.

  изображение
  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна, стабилна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • Дръжте внимателно тонер касетата. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.

  • За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.  • Уверете се, че сте запечатали тонер касетата добре в подходяща торба така че от него да не се изсипе тонер.

  • Отидете на http://www.brother.com/original/index.html за инструкции за това как да върнете използваните консумативи по програмата за събиране на Brother. Ако изберете да не връщате използваните консумативи, моля изхвърлете консуматива според местните разпоредби, разделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.

 5. Хванете дръжката на тонер касетата и я плъзнете в барабана, след това леко я дръпнете към вас, докато чуете, че се е наместила. Уверете се, че цветовете на тонер касетата съвпадат със съответния цветен етикет на барабана.

изображение


C-Циан (Синьо) M-Магента (Червено) Y-Жълто K-Черно 1. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение


 2. Затворете предния капак на устройството.


  След смяната на тонер касетата, НЕ изключвайте захранването на устройството или отваряйте предния капак докато дисплея не покаже Ready.Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.