DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Size mismatch (Несъответстващи размери)

Хартията в тавата не е с правилния размер. Заредете в тавата хартия с правилен размер и задайте "Размер хартия (Paper Size)".


Можете да зададете размера на харитята чрез следните стъпки:

  • Натиснете Menu и изберете General Setup (Общи настройки) => Paper (Хартия) => Paper Size (Размер хартия).

  • Ако вашето Brother устройство има сензорен дисплей, натиснете Menu и изберете General Setup (Общи настройки) => Tray Setting (Настройки тава).

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7057, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-9010CN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, FAX-2845, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-9120CN, MFC-9320CW, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.