DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Document Jam (Задръстен документ)

Документът не е бил сложен или поет правилно или сканираният от ADF (Автоматично листоподаващо устройство) документ е бил прекалено дълъг.
(Можете да проверите поддържаните размери документи за ADF в Ръководството за потребителя. Най-новата версия на Ръководството за потребителя е налична в секция Ръководства.)


За да изчистите задръстване на документи, следвайте стъпките по-долу:

  1. Извадете всичката хартия, от автоматичното листоподаващо устройство, която не е заседнала.

  2. Отворете капака на автоматичното листоподаващо устройство.

  3. Извадете заседналия документ, дърпайки наляво.

    изображение

  4. Затворете капака на автоматичното листоподаващо устройство.

  5. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

 

 

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.